Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Moderaterna presenterar en budget med fokus på kärnverksamhet för Västra Götalandsregionen 2025

Dela

Moderaterna presenterar en budget för 2025 som präglas av satsningar på kärnverksamheten, med särskilt fokus på ambulanssjukvården, kortare vårdköer och stärkt tillgänglighet. Dessa satsningar ska säkerställa att invånarna får tillgång till högkvalitativ vård när de behöver det, säger Lars Holmin (M) gruppledare och regionstyrelsens vice ordförande.

Fotograf: Dennis Alvdén

Vi prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten. 

  • Vår trygghetssatsning inom ambulanssjukvården om 450 miljoner kronor över tre år 2025-2027 sätter invånarnas säkerhet och välbefinnande i förgrunden. Denna satsning är en kraftfull åtgärd för att korta inställelsetiderna och stärka akutsjukvården, vilket är helt avgörande i nödsituationer. Ingen ska behöva känna oro för att ambulansen inte kommer i tid. Invånarnas trygghet och hälsa är vårt ansvar, och det är något vi inte kan kompromissa med, fortsätter Lars Holmin (M).  

Vi tilldelar en engångssumma på 500 miljoner kronor för 2025 till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar. 

  • Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Vårt mål är tydligt: invånare ska få rätt vård i tid. Och för att patienterna ska få den vård de behöver, snabbt och tryggt, måste alla som kan, få möjlighet att bidra i arbetet. Patienternas rätt till vård i tid får inte tillåtas begränsas av ideologiska skygglappar. Samarbetet med externa utförare är avgörande för att förbättra tillgänglighet och måluppfyllelse för vårdgarantin, säger Lars Holmin (M). 

För att förbättra tillgängligheten och minska väntetiderna för patienter i Västra Götalandsregionen. inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), vill vi införa ett vårdvalssystem. Att säkerställa att barn får psykiatrisk behandling i tid är en viktig prioritering för oss. Varje dag av väntan innebär en förlängd period av ovisshet och påverkan på både barnet och dess familj. Genom att införa ett vårdvalssystem inom barn- och ungdomspsykiatrin strävar vi efter att minska väntetider och skapa en effektivare struktur för att ge barn och deras familjer möjligheten till en tidig och konsekvent behandling.  

Ekonomin i regionen börjar se ljusare ut, men vi kommer från två tuffa ekonomiska år. Det är viktigt att vi nu återställer de underfinansierade budgetar som det vänsterledda minoritetsstyret lämnat efter sig. Särskilt angeläget är det att återta självfinansieringsgraden inom kollektivtrafiken, som nu är lägre än den var 2019.  

  • Vänsterstyret går helt emot PWC-rapportens rekommendationer och fortsätter att pumpa in miljarder utan att överväga konsekvenserna. Först godkänner de underskott, och nu genomför de ökningar som endast fyller svarta hål. För att vända den negativa utvecklingen på sjukhusen måste vi tillåta dem att arbeta enligt sina åtgärdsplaner istället för att införa ineffektiva nödlösningar. Hur kommer det sig att vi har fler anställda än någonsin i regionen, men produktiviteten och effektiviteten inte ökar? Det är ett strukturellt problem. Dessutom försöker de felaktigt stigmatisera privata alternativ med brottsmisstankar och flytta över sjukvården till egen regi. Regionens sjukhus klarar inte av de långa vårdköerna, som nu riskerar att bli ännu längre. Vi är inte förvånade över den ansvarslöshet som vänsterstyret har visat, avslutar Lars Holmin (M). 

Moderaternas förslag till budget för Västra Götalandsregionen bifogas.  

Kontakter

Dokument

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye