Region Östergötland

Strejk får allvarlig påverkan på vården i Östergötland

Dela

Vårdförbundets varslade strejk får allvarlig påverkan på framför allt Universitetssjukhuset i Linköping. Även den övriga vården är sedan tidigare påverkad av konflikten och påverkas ytterligare av strejken. Ett omfattande arbete pågår med att hantera konsekvenserna för att säkra att patienter och invånare får den vård de behöver.

Om inte parterna enas träder Vårdförbundets strejkvarsel i kraft tisdagen den 4 juni klockan 11.00. Strejken väntas få stor effekt om den träder i kraft och stora delar av vården och vårdplatsläget kommer att påverkas. Region Östergötland har den senaste veckan arbetat intensivt för att analysera och minimera konsekvenserna. I fredags beslutade ledningen för Universitetssjukhuset i Linköping att den närmaste veckan begränsa vården på US till akut vård och vård som inte kan anstå. Beslutet gäller den vård som påverkar tillgången till vårdplatser.

– Vi har tagit beslutet utifrån den påverkan vi ser på antalet tillgängliga vårdplatser, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör. Beslutet innebär att planerad vård begränsas, i den mån det bidrar till att upprätthålla fler disponibla vårdplatser. Det gäller alla kliniker på Universitetssjukhuset.

Planerad vård som inte påverkar vårdplatsläget kommer att fortsätta utföras, exempelvis mottagningsbesök och polikliniska ingrepp.

– De patienter som berörs och får sin tid avbokad får besked om det. Hör man inget ska man komma på sin bokade tid.

Vårdförbundets strejkvarsel riktar sig i första läget mot Universitetssjukhuset i Linköping och gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Akutmottagningen på US påverkas

En verksamhet som påverkas starkt är akutmottagningen, som berörs av en eventuell strejk under den första veckan. Sjuksköterskor på akutmottagningen är uttagna i en eventuell strejk under den första veckan, men påverkan av övriga strejkvarsel har även de en direkt påverkan på akutmottagningens verksamhet. På akutmottagningen har ett antal åtgärder vidtagits för att hantera konsekvenserna och säkerställa att patienter som behöver akut vård kan tas omhand. Om strejken bryter ut kommer patienter som inte är i direkt behov av akutmottagningens resurser att hänvisas till andra vårdnivåer. Det kommer också att vara längre väntetider på akutmottagningen under tiden som strejken pågår.

– Man ska inte tveka att söka vård. Men om man har en åkomma som inte är akut, vill vi att man vänder sig direkt till sin vårdcentral eller till jourcentralen i stället för akutmottagningen, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör. Den som söker vård på akutmottagningen, men som skulle kunna bli omhändertagen i primärvården, kommer att hänvisas dit den närmaste veckan.

– En eventuell strejk påverkar de verksamheter där medarbetare är uttagna, men den får snabbt effekt även på andra verksamheter, säger Karl Landergren. Vår utgångspunkt är att värna patientsäkerheten. Ingen patient ska utsättas för risker till följd av konflikten.

– Vår förhoppning är att parterna ska komma överens så att strejken inte blir verklighet. Skulle det ändå bli så, kommer vi att följa utvecklingen noga och det är vår högsta prioritet att människors liv och hälsa inte ska riskeras. Vi kommer att fortsätta att följa upp eventuella risker för att försäkra oss om att samhällsfara inte uppstår. Om vi ser en sådan fara kommer vi att lyfta det med Vårdförbundet.

Om att söka vård under strejken

Om du är i behov av vård ska du söka den som vanligt. Vid behov av akut vård och vård som inte kan vänta, tveka inte att söka vård.

Om du kallats till ett besök eller behandling ska du utgå ifrån att den kommer att bli av. Om den ställs in kommer information från den vårdgivare du ska besöka.

De verksamheter som omfattas av varslet om strejk på Universitetssjukhuset i Linköping är infektionskliniken, hudkliniken, allergicentrum, reumatologimottagningen, fysiologiska kliniken, kirurgiska kliniken, ortopediska kliniken, röntgenkliniken och akutmottagningen.

Kontakter

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye