Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Industrisatsningarna i norra Sverige – vad säger forskningen?

Dela

De stora industrisatsningarna på fossilfri produktion i norra Sverige saknar motsvarighet i modern svensk industrihistoria. Statens roll och agerande har lett till en livlig debatt och industripolitiken har fått större fokus. Medier är välkomna till IVAs seminarium den 13 juni där vi presenterar ett kunskapsunderlag för att bidra till debatten med kunskap och insikter baserade på forskning. 

Industrisatsningarna i norra Sverige - IVA presenterar ett kunskapsunderlag för att bidra till debatten om dess betydelse med kunskap och insikter baserade på forskning.
Industrisatsningarna i norra Sverige - IVA presenterar ett kunskapsunderlag för att bidra till debatten om dess betydelse med kunskap och insikter baserade på forskning.

De stora industrisatsningarna i norra Sverige på fossilfri stålproduktion har rönt intresse såväl nationellt som internationellt. Investeringarnas och anläggningarnas storlek liksom tidplanerna saknar motsvarighet i modern svensk industrihistoria och omgärdas av risker, osäkerhet men också kommersiella möjligheter, liksom möjligheter att stort bidra till att minska Sveriges utsläpp av koldioxid. Statens roll och agerande har lett till en livlig debatt och industripolitikens har fått större fokus. 

Under våren 2024 har en grupp IVA-ledamöter från flera av akademiens avdelningar arbetat med att ta fram ett bredare kunskapsunderlag rörande förutsättningarna för och betydelsen av dessa satsningar.

Syftet med gruppens arbete och analys är att bidra med kunskap och insikter baserade på forskning. IVA vill på detta sätt bidra till en fördjupad och nyanserad diskussion kring de industrisatsningarna i norra Sverige som kommer att få konsekvenser både lokalt och nationellt under lång tid framöver.

Medier är välkomna att delta – anmälan till seminariet och eventuella önskemål om intervjuer görs till per.andersson@iva.se senast den 12 juni.

På seminariet medverkar

Kerstin Enflo, professor Lunds universitet, IVA-ledamot avd. Ekonomi

Pär Weihed, prorektor Luleå tekniska universitet, IVA-ledamot avd. Bergs- och materialteknik

Filip Johnsson, professor Chalmers, IVA-ledamot avd. Elektroteknik

Pontus Braunerhjelm, professor Entreprenörskapsforum, IVA-ledamot avd. Utbildning och forskning

Tid och plats:

Torsdag 13 juni 2024 kl. 13.00-14.30. IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Seminariet sänds även digitalt.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många13.6.2024 13:15:17 CEST | Pressmeddelande

Att utforma en ”grön industripolitik” är svårt och kräver långsiktighet, där satsningarna bör göras stegvis. Åtgärder för att stödja en grön omställning bör bygga på transparens, tydliga utvärderingskriterier och väldefinierade skäl. Det är några av slutsatserna i ett nytt kunskapsunderlag om de pågående industrisatsningarna i norra Sverige som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tagit fram.

Sylvia Schwaag Serger ny vd för IVA3.6.2024 17:18:22 CEST | Pressmeddelande

Idag fattade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Akademisammankomst beslut om att utse Sylvia Schwaag Serger till ny vd för IVA. Sylvia Schwaag Serger är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och sedan 2019 ledamot av IVAs avdelning Utbildning och forskning. Sylvia Schwaag Serger har doktorerat i ekonomisk historia vid London School of Economics och har en masterexamen i internationell ekonomi och internationella relationer från Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS).

Grön omställning kräver ny mineralstrategi21.5.2024 09:04:23 CEST | Pressmeddelande

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye