Teknikföretagen

Konjunkturläget – En försiktig vändning

Dela

Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna har i dag den 4 juni, presenterat en konjunkturrapport för 2024 och 2025. Den visar att vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur men att en försiktig vändning är att vänta. 

Erik Spector, chefekonom, Teknikföretagen
Erik Spector, chefekonom, Teknikföretagen

– Under nästa år återtar vi lite av förlorad mark när vi tittar på industriproduktion och BNP-utveckling. Utvecklingen hålls dock nere bland annat av en fortsatt svag utveckling i Europa, som är Sveriges största exportmarknad, säger Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen. 

Svensk BNP har legat mer eller mindre still sedan början av 2022 och ekonomin är i lågkonjunktur. Mot slutet av 2024 kommer dock en försiktig ljusning i konjunkturläget efter att räntor och inflation har blivit lägre. 

Ett lägre inflationstryck har gjort att Riksbanken nu gjort en första sänkning av styrräntan. Framöver lättar penningpolitiken ytterligare och vid utgången av 2024 är Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas prognos att styrräntan är 3,0 procent. Det skapar förutsättningar för en försiktig vändning i ekonomin men det är först 2025 som återhämtningen tar fart. Vi räknar med att Sveriges BNP ökar med 1,0 procent i år för att sedan öka något snabbare, 2,6 procent, 2025.

Exporttillväxten avtar något i år för att sedan växa i mer normal takt 2025. 

–  Bilden av svensk industri är splittrad. Byggrelaterade varor har påverkats klart negativt av låg efterfrågan i Sverige och utomlands. Elteknik och försvarsindustri är två delbranscher som sticker ut klart positivt. Här är inte efterfrågan någon större begränsning utan resurstillgången. Genomslaget från dessa två delbranscher är dock begränsat, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.  

I övrig teknikindustri väntas produktionsvolymen vara oförändrad i år och i basindustrin räknar Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna med en minskning på 1 procent. Sammantaget bedöms industriproduktionen minska med 1 procent i år och öka med 3,5 procent 2025. Uppgången följer av den högre tillväxten i Sverige och övriga Europa 2025.

Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen

Konjunkturrapporten presenterades i samband med ett seminarium som diskuterade de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen. Medverkade gjorde Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas chefekonomer, Erik Spector och Kerstin Hallsten, samt Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, Anna Breman, vice riksbankschef, Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet och Jesper Hansson, seniorekonom Swedbank.

Länk till seminariet.

Kontakter

Dokument

Länkar

VI ÄR TEKNIKSVERIGE

Den svenska teknikbranschen driver innovation, skapar arbetstillfällen och banar väg för framtidens hållbara lösningar. Tillsammans är vi en kraft att räkna med.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye