Inspektionen för vård och omsorg

Patienter klagar över brist på tillgänglighet och samordning i primärvården

Dela

Tillgänglighet, kontinuitet och personcentrering är centrala delar i primärvården, men klagomålen från patienter har under de senaste åren ökat. Av de nästan 14 000 klagomål på primärvården som 2023 inkom till PAN och IVO rörde 2 214 (16 procent) tillgänglighet och vårdansvar. 

Svårt att få kontakt med vårdcentralen och långa väntetider

Totalt inkom 1 463 klagomål till PAN och IVO gällande tillgänglighet under 2023. Klagomålen handlade om att det är svårt att få kontakt med sin vårdcentral.

– Tillgänglighet till vården är grundläggande. Avsaknad av tillgänglig vård kan förvärra sjukdomsläget eller att man missar allvarliga sjukdomstillstånd vilket är en patientsäkerhetsrisk. Bristande tillgänglighet till primärvården kan också innebära att patienten söker sig till fel vårdnivå och tvingas söka sig till en redan belastad akutmottagning säger Daniel Lilja, avdelningschef på IVO.

Klagomålen beskriver även att väntetiden till vårdbesök är lång och att patienter inte blir kontaktade för uppföljning av provsvar och behandlingsplaner. Patienter vittnar om långa väntetider på remiss.

Bristande samverkan mellan olika vårdenheter och frånvaro av fast läkarkontakt samt vårdplan

Totalt 752 klagomål kom in till PAN och IVO rörande vårdansvar. Majoriteten handlade om frånvaron av en fast läkarkontakt och vårdplan eller bristande samverkan mellan vårdenheter. Patienter beskriver att de skickas runt mellan olika verksamheter utan att få korrekt hjälp från primärvården och specialistvården eller mellan olika vårdcentraler samt den psykiatriska specialistsjukvården. Patienter efterfrågar kontinuitet, samverkan mellan vårdenheter och information om vilka som ansvarar för olika vårdinsatser.

– Primärvården är basen i vårt sjukvårdssystem och ska ta ansvar för patientens väg genom vården. Det är tydligt att det är en bra bit kvar för att åstadkomma en god och nära vård för patienterna säger Daniel Lilja, avdelningschef på IVO.

Klagomålen visar att fördröjd vård och behandling samt bristen på samverkan i vården leder till att patienter känner sig otrygga och oroliga för att inte få en välfungerande och sammanhållen vård.

Om rapporten:

Rapporten är en gemensam analys av klagomål på primärvården som inkommit under 2023 till Patientnämnderna (PAN) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakter

Bilder

Dokument

Om oss

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

Ny IVO-rapport: Allvarliga brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar9.5.2023 11:05:00 CEST | Pressmeddelande

Samtliga estetiska verksamheter som ingår i IVO:s riktade tillsyn får allvarlig kritik. Det redovisas i en ny rapport från IVO som presenteras i dag. I rapporten konstateras allvarliga brister i en del av hälso- och sjukvården som tidigare inte stod under statlig tillsyn. IVO konstaterar bland annat att personal utför behandlingar utan att ha den legitimation som krävs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye