Region Östergötland

Ny arbetsorganisation för Region Östergötland presenterad

Dela

Förslaget till ny arbetsorganisation för Region Östergötland har nu presenterats i sin helhet för de fackliga organisationerna och för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inför kommande beslut. Förändringarna är en konsekvens av den minskning av antalet medarbetare som görs i regionen, och innebär förändringar i såväl vårdutbud som arbetssätt och organisation.

Förslaget om ny arbetsorganisation har arbetats fram under våren och hänger samman med beslutet att varsla 900 medarbetare i Region Östergötland om uppsägning och att göra kostnadsbesparande åtgärder. Arbete med varslet och den nya organisationen har pågått parallellt under våren.

Bakgrunden är den svåra ekonomiska situationen, med ett miljardunderskott i hälso- och sjukvården. Målet med förändringarna är att kunna bedriva en verksamhet som är anpassad till regionens ekonomiska förutsättningar.

– Vi gör den här omställningen för att bryta kostnadsutvecklingen och komma tillrätta med ekonomin, men också för att forma en organisation som är hållbar för framtiden, och för att Region Östergötland ska uppfylla sina uppdrag gentemot invånarna, säger regionstyrelsens ordförande Marie Morell (M).

En viktig utgångspunkt är att omställningen ska göras med säkerställd patientsäkerhet och arbetsmiljö. Att upprätthålla och öka antalet vårdplatser, operationskapacitet och diagnostik är fortsatt prioriterat, liksom förmågan att ge alla som söker vård en första medicinsk bedömning.

De produktionsenheter som berörs av varslet har arbetat fram förslag till ny arbetsorganisation för sina verksamheter. Merparten av de förändringarna som föreslås kan beslutas på verksamhetsnivå, medan annat kräver övergripande beslut av regiondirektören eller politiska beslut i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Det sistnämnda gäller främst förslag som innebär förändringar i regelböcker och överenskommelser om vilken vård som verksamheterna ska erbjuda invånarna. Inför kommande beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden finns ett antal förslag som innebär att tillgängligheten tillfälligt kan försämras, minskat vårdutbud eller geografiska förändringar kring var vård erbjuds.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att fatta beslut som rör den nya arbetsorganisationen och de förändringar den innebär i slutet av juni.

– Omställningen kommer att ta stort fokus under resten av året, och även under 2025. Jag har stor förståelse för att de planerade förändringarna kan skapa oro. Men det finns en tydlig process för det fortsatta arbetet, säger regiondirektör Mikael Borin.

Förhandlingar om varslet pågår ännu, vilket innebär att medarbetare som berörs av uppsägning kommer att få besked om detta först efter sommaren. Sedan varslet meddelades har naturlig personalomsättning gjort att antalet anställda minskat, vilket innebär att varslet i nuläget omfattar runt 640 anställda. Förslaget till anpassad arbetsorganisation och handlingsplanen för minskade personalkostnader med 6 procent ger en sammanlagd ekonomisk effekt på 1 250 miljoner kronor.

Ärenden för politiska beslut

Följande förslag kommer att beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden i slutet av juni:

 • Generellt avsteg från tillgänglighetskrav i överenskommelser och regelbok för vårdval
 • Avsteg från kraven på tillgänglighet inom följande områden:
  • Regiondriven vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt Minimaria/Minimoa
  • Hälsokommunikatörer
  • Barnhälsovårdsenheten
  • Rehabilitering inom närsjukvården
 • Familjedagvård för ätstörningspatienter avvecklas i sin nuvarande form och ersätts av länsövergripande insats för ätstörningspatienter
 • Psykiatriambulansen i Norrköping och Linköping slås samman och utgår ifrån Linköping.
 • Intensivrehabiliteringsplatser i Finspång avvecklas och patienternas tas omhand i andra delar av regionens rehabiliteringsverksamhet.

Följande förslag utreds vidare inför kommande politiska beslut:

 • Avveckling av vaccinationskliniken, uppdrag övergår till primärvården
 • Avveckling av dagjoursverksamhet inom Primärvårdscentrum
 • Rehabilitering på intermediärvårdsavdelning (RIMA-vård) avvecklas
 • Samlokalisering av ögonsjukvård i Norrköping och Linköping

Kontakter

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye