Rödgröna styret i Stockholms stad

Bergholmsbacken utvecklas med kraftigt bantat förslag för tillfällig byggväg och en utredning inleds om ett nytt naturreservat

Dela

På exploateringsnämndens sammanträde den 13 juni 2024 tas nästa steg för att utveckla Bergholmsbacken mellan Bagarmossen och Skarpnäck med bostäder, förskolor och förbättrade gång- och cykelstråk. Samtidigt bantas den tillfälliga byggvägen och en utredning inleds för att införa ett naturreservat i Bagarmossenskogen för att skydda stadens gröna infrastruktur och säkerställa att byggvägen inte permanentas.

– Jag är glad att Bergholmsbacken redan nästa år kommer att börja utvecklas med 700 välbehövliga bostäder, varav nästan hälften blir hyresrätter. Det här är ett viktigt projekt och vi har jobbat hårt för att åstadkomma en så bra trafiklösning som möjligt under byggperioden, säger exploateringsnämndens ordförande Anders Österberg (S).

– Genom att göra Bagisskogen till naturreservat ser vi till att den tillfälliga byggvägen blir just tillfällig. Det här är en otroligt viktig utveckling av Skarpnäck där vi ska få hela nio nya bostadskvarter med hyresrätter, bostadsrätter, vård- och omsorgsboende, förskola och så småningom även idrottshall, säger fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V).

– Miljö- och klimatkrisen har gjort det viktigare än någonsin att bevara Stockholms gröna lungor. Nu ser vi till att skydda Bagarmossenskogen för framtiden, genom att påbörja införandet av ett nytt naturreservat, säger miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP).


Projekt Bergholmsbacken

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2022 att godkänna genomförandet av projektet Bergholmsbacken mellan Bagarmossen och Skarpnäck innehållande bland annat bostäder, förskolor och förbättrade parkstråk för gång- och cykel. I genomförandebeslutet föreslås att byggtrafikens angöring ska ske via en temporär byggväg som angör Gamla Tyresövägen. Byggvägen var ej studerad i detalj vid genomförandebeslutet.

Stockholms rödgröna styre gav därför exploateringskontoret i uppdrag att studera byggvägen mer i detalj. Utifrån detta har staden bearbetat dragningen av byggvägen. I det nya förslaget kommer de tunga transporterna att köra in via Vinggatan i Skarpnäck för att sedan ansluta projektet söderifrån via park- och naturområdet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Byggvägen angör ifrån Vinggatan och fortsätter norrut mellan hundrastgården och Skarpnäcks sportfält upp till Skarpnäcksvägen och sedan vidare på befintlig gång- och cykelväg upp till Bergholms bollplan. Samtidigt upprättas en checkpoint utanför närområdet som därifrån styr in trafiken till och från projektet. All tung trafik förbokar en specifik passeringstid för varje transport. Den tillfälliga byggvägen kommer bara att användas av byggtrafik som härrör till projektet vid Bergholmsbacken.

Stockholms rödgröna styre har växlat upp arbetet för ett mer cirkulärt byggande. För att minska antalet tunga masstransporter och sänka klimatutsläppen från projektet vid Bergholmsbacken kommer ett så kallat masslogistikcenter att upprättas, vilket innebär att hela 94 procent av de tunga transporterna inte behövs.

Exploateringskontoret har studerat ett upplägg där byggtrafiken går på Sockenvägen istället för en tillfällig byggväg. Den lösningen har inte visat sig tekniskt möjlig. Sockenvägen är sliten och delvis anlagd på lera utan förstärkning vilket skapar vibrationsproblem för närliggande hus.

Bagarmossenskogen är ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO) med viktiga kopplingar till Skogskyrkogården och Nacka naturreservat. I samband med byggprojektet kommer staden att genomföra kompensatoriska åtgärder som ytterligare stärker kopplingarna till Skogskyrkogården för särskilt skyddsvärda arter.

Nyckelord

Kontakter

Rödgröna styret

Det rödgröna styret i Stockholms stad består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi arbetar tillsammans för ett öppet, jämlikt och klimatsmart Stockholm.

Följ Rödgröna styret i Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rödgröna styret i Stockholms stad

Juridisk prövning av miljardinvestering utan demokratiska beslut25.3.2024 16:14:51 CET | Pressmeddelande

Sedan den rödgröna majoriteten tillträdde har vi granskat flera av stadens stora investeringsprojekt och då i flera fall uppdagat bristande budgetbeslut, vilket bidragit till kraftiga fördyringar. Bland annat underskattades kostnaderna för Stockholm vatten och avfalls (SVOA) projekt SFA. Efter en genomlysning av SVOA:s projekt har nu ett miljardprojekt som helt saknar nödvändiga politiska beslut upptäckts. Dessa oegentligheter har lett till att den nuvarande ledningen för Stockholm stadshus AB har initierat en oberoende juridisk granskning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye