Säkerhetspolisen

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2023

Dela

Åklagarmyndigheten har lämnat över den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2023 fattats 676 beslut om hemliga tvångsmedel med stöd i rättegångsbalken och preventivlagen. Motsvarande siffra för 2022 var 562 beslut.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2023 fattats 803 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning. Motsvarande siffra för 2022 var 292 beslut.

Åklagare har i Säkerhetspolisens ärenden under 2023 fattat 305 beslut med stöd av lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2022 var 203 beslut.

Antalet beslut om tvångsmedel är beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut. Den viktigaste förklaringen till att antalet beslut om tvångsmedel har ökat ligger i det försämrade omvärldsläget och att Säkerhetspolisen har fått bättre förutsättningar att verkställa beslut.

Rapporten tas årligen fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Läs rapporten i sin helhet på Åklagarmyndighetens webbplats

Nyckelord

Länkar

Presstjänsten

Du som är journalist kan kontakta Säkerhetspolisens prestjänst.

Presstalespersoner är:

Karl Melin, presschef

Fredrik Hultgren-Friberg

Karin Lutz

Gabriel Wernstedt

Adam Samara

Följ Säkerhetspolisen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säkerhetspolisen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye