Region Jönköpings län

36 miljoner från EU-fonder till utvecklingsprojekt i Jönköpings län

Dela

Drygt 35 miljoner kronor har beviljats från EU-fonder till projekt som på olika sätt ska bidra positivt till länets utveckling. 

En av verksamheterna som nu får del av projektmedel är Träcentrum i Nässjö och projektet "Trähusindustrin 2030" som ska möta en av dagens stora branschutmaningar. Lågkonjunkturen har lett till att mycket kompetens förlorat. Genom kompetensutvecklande insatser vill nu Träcentrum stötta företag för att snabbt kunna öka produktionskapaciteten när efterfrågan av nyproducerade bostäder ökar.
En av verksamheterna som nu får del av projektmedel är Träcentrum i Nässjö och projektet "Trähusindustrin 2030" som ska möta en av dagens stora branschutmaningar. Lågkonjunkturen har lett till att mycket kompetens förlorat. Genom kompetensutvecklande insatser vill nu Träcentrum stötta företag för att snabbt kunna öka produktionskapaciteten när efterfrågan av nyproducerade bostäder ökar. Foto: Johan W Avby

Av projektmedlen kommer drygt 20 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och tilldelas fyra projekt som ska bidra till att stärka länets konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Drygt 15 miljoner från Europeiska socialfonden (ESF+) tilldelas tre projekt som ska verka för stärkt kompetensförsörjning i länet. Tillsammans med övrig medfinansiering omsätter projekten tillsammans drygt 70 miljoner kronor under kommande tre år.

−Bland projekten finns initiativ som stärker små och medelstora företags förmåga till hållbar omställning, cirkulär ekonomi och långsiktig konkurrenskraft. Vi ser också satsningar som på ett positivt sätt kommer bidra till kompetensförsörjningen inom offentlig och privat sektor säger Kerstin Hammar (M), ordförande i nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Projektmedlen beviljades på strukturfondspartnerskapets Småland och Öarnas möte den 13 juni.

− Strukturfonderna är viktiga verktyg för regionernas utveckling och det är med glädje vi ser ett högt söktryck inom programområdet, säger Per Eriksson (C), ordförande i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna. 

Projekten som beviljats medel från ERUF samt medfinansiering från Region Jönköpings län:

Sävsjö Näringsliv AB har beviljats projektmedel till projektet Resurshubben. Projektet handlar om att etablera och driftsätta en resurshubb i Sävsjö kommun, i form av en samverkansarena där små och medelstora företag kan nyttja varandras resurser för att främja hållbar utveckling. Företagen ska stödjas i att hitta cirkulära lösningar mellan olika sektorer och främja samarbeten som kan leda till nya cirkulära affärsmöjligheter och symbioser.

• Region Jönköpings län i samarbete med Jönköpings Handelshögskola (JIBS) har beviljats medel för projektet Stärkt forskning och innovation för platsutveckling. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån och bedriva forskning för att öka innovationen hos platsbundna företag inom besöksnäring, gröna näringar, kulturella och kreativa branscher samt kommersiell service. Genom flernivåsamverkan bland länets aktörer ska platsutvecklingen i länet stärkas.

Energikontor Norra Småland tilldelas medel för projektet Energilyftet som ska ge små och medelstora företag i Jönköpings län stärkta förutsättningar att minska sin energianvändning och anpassa sin verksamhet för en grön omställning. Projektet erbjuder företagen energicoachning, nätverksaktiviteter, seminarier, webbinarier och workshoppar med syftet att öka företagens kunskap, inspiration och förståelse inom området.

Region Jönköpings län beviljas två ramprojekt som möjliggör att länets små och medelstora företag under en treårsperiod kan söka affärsutvecklingscheckar. Checkarna ska stimulera nya produkter och tjänster, verka för företagens stärkta konkurrenskraft samt digitala och gröna omställning.  

Projekten som beviljats stöd från ESF+:

• Handelskammaren i Jönköpings län ska i projektet Från ord till handling – kompetens i praktiken stärka deltagande företags förmåga att arbeta med strategisk kompetensförsörjning samt verka för förbättrade kontaktytorna mellan skola och näringsliv i länet. 

• Träcentrum har beviljats medel för Trähusindustrin 2030 som ska möta svårigheter som branschen befinner sig i. Lågkonjunkturen har medfört förlorad kompetens då varsel och uppsägningar inneburit att anställda fått lämna. Genom kompetensutvecklande insatser, baserade på det framtagna utbildningskonceptet Träkompetens vill projektet stödja deltagande företag och höja personals kompetens för att kunna möta ett snabbt återtagande av produktionskapaciteten vid ökad efterfrågan av nyproducerade bostäder.

• Projektet IRMA -individens resa mot ett stärkt fäste på arbetsmarknaden ska drivas av Vetlanda kommun och syftar till att stärka nyanställd personal inom vård och omsorg. Kommunen står inför ett rekryteringsbehov då antalet äldre ökar och man har redan idag svårt att attrahera kompetent personal i tillräckligt antal. Genom bättre utbildning vill man minska personalomsättningen och bygga upp metoder för att behålla personal. 

Om Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna är ett av åtta partnerskap i Sverige och omfattar Jönköpings, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län. Strukturfondspartnerskapet är sammansatt av förtroendevalda representanter från berörda regioner, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, intresseorganisationer och föreningar. Partnerskapets huvuduppgift är att prioritera mellan inkomna ansökningar om projektstöd för de regionala strukturfondsprogrammen. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet som förvaltande myndigheter fattar därefter de formella besluten för respektive projekt.

För mer information

För mer information kring möjligheter att söka medel från Region Jönköpings län och från EU:s strukturfonder i kommande utlysningar kontakta Johanna Stejdahl, projektstrateg, johanna.stejdahl@rjl.se

Kontakter

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye