Svenska kyrkan

Nordiska kyrkor går samman i beredskapsfrågor

Dela

De lutherska kyrkorna i Sverige, Norge och Finland har i dag skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om ett närmare samarbete i beredskapsfrågor och krisplanering.

Generalsekreterarna för tre nordiska kyrkor undertecknade på måndagen en avsiktsförklaring om närmare samarbete i beredskapsfrågor. Fr.v Ingrid Vad Nilsen, Den norske kirke, Pekka Huokona, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Helén Ottosson Lovén, Svenska kyrkan. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.
Generalsekreterarna för tre nordiska kyrkor undertecknade på måndagen en avsiktsförklaring om närmare samarbete i beredskapsfrågor. Fr.v Ingrid Vad Nilsen, Den norske kirke, Pekka Huokona, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Helén Ottosson Lovén, Svenska kyrkan. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.

- Våra kyrkor samverkar kontinuerligt i olika frågor, också inom beredskapsområdet.  Nu har vi tagit steget att ytterligare formalisera och fördjupa det arbetet, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.

En arbetsgrupp har inrättats med representanter för de tre kyrkorna som kommer att mötas regelbundet. Fokus ligger på att dela goda exempel och dra nytta av varandras erfarenheter i de olika nationella sammanhangen. Men kyrkorna ska också kunna agera och ge varandra konkret stöd i ett akut krisläge.

- Även om vi i nuläget inte ser någon specifik hotbild mot våra kyrkor, så behöver vi mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden stärka beredskapen. Våra kyrkor har kommit olika långt inom olika områden. Med den här avsiktsförklaringen ger vi varandra draghjälp att lyfta den gemensamma nivån, säger Helén Ottosson Lovén.

Avsiktsförklaringen undertecknades på måndagen av generalsekreterarna för de tre kyrkorna, Helén Ottosson Lovén, Svenska kyrkan, Ingrid Vad Nilsen, Den norske kirke, och Pekka Huokuna, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Nyckelord

Kontakter

Martin LarssonPressekreterare

Presskontakt för teologi, forskning, ekumenik, kultur, kulturarvsfrågor, statistik, ekonomi, ekonomi och finans, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Tel:070-609 86 89martin.larsson@svenskakyrkan.se

Bilder

Generalsekreterarna för de lutherska kyrkorna i Norge, Finland och Sverige. Fr. v: Ingrid Vad Nilsen, Den norske kirke, Pekka Huokuna, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Helén Ottosson Lovén, Svenska kyrkan. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.
Generalsekreterarna för de lutherska kyrkorna i Norge, Finland och Sverige. Fr. v: Ingrid Vad Nilsen, Den norske kirke, Pekka Huokuna, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Helén Ottosson Lovén, Svenska kyrkan. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.
Ladda ned bild
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye