Boverket

Ändrat datum för nya byggregler

Dela

Boverket flyttar fram datumet för när de nya byggreglerna ska börja gälla. De var tänkta att börja gälla den 1 januari 2025 men har nu flyttats fram ett halvår. Boverket vill ge samhällsbyggnadssektorn och kommunernas byggnadsnämnder mer tid att förbereda sig. De nya reglerna ska i stället börja gälla den 1 juli 2025.

Byggkran vid ett bygge av fastighet.
De nya byggreglerna börjar gälla den 1 juli 2025. Fotograf: Andreas Blomlöf

Vi har fått till oss att det finns en oro för att branschen och offentliga aktörer inte ska hinna förbereda sig inför att de nya byggreglerna börjar gälla. Vi har därför beslutat att flytta fram datumet för ikraftträdandet så att övergången från det gamla till det nya sker på ett bra sätt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket.

Boverkets nya byggregler kan alltså börja tillämpas först den 1 juli 2025. Därefter blir det en övergångsperiod på ett år, fram till och med den 30 juni 2026. Under det året får byggherren välja att antingen använda de gamla eller de nya byggreglerna.

Reglerna finns på plats årsskiftet 2024/2025

För att ge aktörerna möjlighet att förbereda sig kommer de nya reglerna att beslutas och göras tillgängliga som planerat innan årsskiftet 2024/2025. Då finns även vägledning på plats som ska hjälpa aktörerna att förstå och använda reglerna. I början av 2025 kommer det även finnas en webbutbildning som övergripande beskriver tillämpningen av reglerna. Planen är sedan att den ska kompletteras med en serie fördjupningar inom de olika föreskriftsområdena.

Med både vägledning och webbutbildning på plats ett halvår innan reglerna börjar gälla hoppas vi att de som ska tillämpa och bedöma utifrån de nya reglerna får god tid på sig att förbereda sig, säger Jonas Edahl projektledare för Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler.

Läs mer om Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler på Boverkets webbplats.

Projekt att se över Boverkets byggregler (på boverket.se)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Medelåldersman i kavaj och skjorta.
Anders Sjelvgren generaldirektör Boverket
Ladda ned bild

Om oss

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har cirka 220 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler i landet får 33,1 miljoner i bidrag16.5.2024 09:54:22 CEST | Pressmeddelande

Boverket delar i år ut 33,1 miljoner kronor i bidrag till 85 projekt i landet. Lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. Även lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service har prioriterats. Bidrag har beviljats till bland annat tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye