Statens veterinärmedicinska anstalt

Smittläget för djursjukdomar och zoonoser 2023 – SVA publicerar rapport

Dela

Varje år sammanställer Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, en rapport över djursjukdomar och zoonoser i Sverige. Under 2023 sticker utbrottet av afrikansk svinpest (ASF) ut, en sjukdom som kunde fått allvarliga konsekvenser för grisnäringen och Sveriges livsmedelsberedskap.

En behandskad hand håller ett vildsvinskranium med gräsrester.
Ett vildsvinskranium som påträffades vid sökningen efter döda vildsvin i samband med utbrottet av afrikansk svinpest. Foto: Andreas Norin/Pantheon.

Rapporten omfattar övervakning av viktiga djursjukdomar och zoonotiska smittämnen hos människor, livsmedel, foder och djur. Även övervakning av sjukdomar som inte finns i landet, eller som inte funnits på många år beskrivs. SVA gör rapporten i nära samarbete med experter från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Även andra myndigheter, universitet och djurhälsoorganisationer som har en roll i svensk sjukdomsövervakning längs livsmedelskedjan – från jord till bord – är med och bidrar. Årets upplaga är den 15:e i ordningen, och den första som ges ut på svenska. Nytt för rapporten i år är ett särskilt kapitel om infektionssjukdomar hos häst samt ett kapitel om ASF.

Våren och sommaren 2023 handlade mycket om fågelinfluensa, bland annat orsakade den massdöd hos vilda fågelkolonier i flera områden runt Stockholm och längs Sveriges södra östkust. Men året präglas framför allt av det dramatiska utbrottet av ASF i september. Karl Ståhl är statsepizootolog och leder SVA:s krisarbete vid utbrott. Den 6 september påvisades ASF-viruset på SVA:s labb för första gången i Sverige.  

– Det är ett stort team av experter som utformat det övervakningssystem som upptäckte smittan och som sedan också bidragit i arbetet med utbrottet. När vi fick beskedet tog det några minuter för oss att ta in det, trots att vi förberett oss i många år. Att smittan dök upp i Fagersta var oväntat men vi tog några djupa andetag och sedan satte vi igång, berättar Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Jordbruksverket fattade beslut om att införa en cirka 1 000 km² stor så kallad smittad zon med väldigt omfattande restriktioner inklusive ett totalförbud att vistas i skog och mark. En helt central del av det bekämpningsarbete som sedan följde under hösten och vintern utgjordes av stora systematiskt genomförda sökinsatser där hundratals lokala jägare, samordnade av Svenska Jägareförbundet, sökte igenom skog och mark efter döda vildsvin. Resultaten från denna unika och komplexa sjukdomsövervakningsinsats beskrivs i det nya kapitlet om ASF.

– Redan innan utbrottet hade vi fungerande diagnostik, en epizootiberedskap och upparbetade samarbeten. Det fanns planer, vi hade övat och samverkat med andra myndigheter, jägarorganisationer och grisnäringen. Förberedelser som i hög grad bidrog till att begränsa samhällsskadorna, avslutar Karl Ståhl.

I kapitlet om salmonella beskrivs en annan stor händelse som pågick under 2023, utbrottet av Salmonella Enteritidis i Sveriges största värphönsbesättning som konstaterades i slutet av 2022 och fortsatte under hela 2023.  Utbrottet fick stora ekonomiska konsekvenser, orsakade äggbrist och ledde till 82 konstaterade humanfall.

Andra kapitel beskriver aktiv övervakning för sjukdomar som inte finns i landet och som inte funnits på många år. Huvudsyftet med sådan övervakning är att på ett statistiskt säkerställt sätt kunna visa frihet från sjukdomar av ekonomisk betydelse, för att möjliggöra säker handel med djur och animaliska livsmedel och få tillträde till utländska marknader. Sammanfattningsvis ger hela rapporten en god bild av smittläget för djursjukdomar och zoonoser i Sverige under 2023.

Webbinarium smittor 2023, kl 14

SVA ordnar ett webbinarium kl 14 idag där fler sjukdomar kommer att presenteras i korthet av respektive expert.

Afrikansk svinpest

Salmonella

Infektionssjukdomar hos häst

TBE-virusinfektion

Fågelinfluensa

Lentivirus hos små idisslare

Anslut till mötet kl 14

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ett vildsvinskranium som påträffades vid sökningen efter döda vildsvin i samband med utbrottet av afrikansk svinpest. Foto: Andreas Norin/Pantheon.
Ett vildsvinskranium som påträffades vid sökningen efter döda vildsvin i samband med utbrottet av afrikansk svinpest. Foto: Andreas Norin/Pantheon.
Ladda ned bild
Pressbild med Karl Ståhl
Karl Ståhl, statsepizootolog SVA
Ladda ned bild

Länkar

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se - http://www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Mer underlag behövs för övervakningen av antibiotikaresistens26.6.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

SVA övervakar förbrukning av antibiotika och antibiotikaresistens hos bakterier bland svenska djur. Läget är generellt sett stabilt och bra, men fortsatt arbete krävs för att det ska förbli så. Dessutom krävs mer provunderlag för att kunna upprätthålla en tillförlitlig övervakning. Det är några av slutsatserna i Swedres-Svarm 2023, en rapport som SVA ger ut gemensamt med Folkhälsomyndigheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye