Vårdföretagarna

Vårdföretagarnas Assistansbarometer juni: Kommunerna tvingas ta större ansvar. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700.

Dela

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

Det total antalet individer som har personlig assistans beviljat av kommun eller Försäkringskassan har minskat under den senaste 10-årsperioden från drygt 20 000 till 18 000. Utvecklingen har dock sett olika ut mellan de individer som har personlig assistans beviljad av kommun respektive Försäkringskassan.

Antalet individer med assistans beviljad av kommun har ökat från 4 100 till 4 700 mellan 2014-2023. Dock var antalet uppe i 5 300 år 2020.

- När Grant Thornton i april presenterade en rapport om assistansens samhällskostnader kunde vi konstatera att kommunerna subventionerar staten med mellan en och två miljarder kronor för den assistans som kommunerna själva bedriver. Detta då den statliga schablonersättningen under lång tid varit underfinansierad. Till detta måste nu också läggas den merkostnad som hamnat på kommunerna genom att staten under tio års tid lagt allt mer ansvar för omsorgen av individer med stora funktionsnedsättningar på kommunerna, konstaterar Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans.

Antalet individer med assistans beviljat av Försäkringskassan har succesivt minskat under perioden från 16 200 till 13 300. Sannolikt är den ökning av antalet individer med personlig assistans beviljad av kommunen de senaste tio åren en av konsekvenserna av minskningen av antalet individer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. 

Kommunerna har fått ta ett större ansvar för individer med funktionsnedsättning med behov av omsorg.

 - Totalt har antalet individer som har personlig assistans beviljat av kommun eller Försäkringskassan minskat den senaste tioårsperioden från drygt 20 000 till 18 000 individer idag. Minskningen har skett inom den statliga assistansen sett över hela perioden. Och det har skett en ökning av de kommunala besluten. Sannolikt är ökningen av de kommunala besluten en konsekvens av minskningen inom den statliga assistansen. Men vi kan notera att även antalet individer med kommunala beslut minskat sedan 2020 säger Björn Arnek, branschekonom. 

 - Vårdföretagarna ser två akuta frågor som behöver lösas snarast. Den första är att schablonersättningen ges en hållbar och rimlig utveckling som följer den kollektivavtalade löneutvecklingen.  Den andra är att regeringen skyndsamt måste ta fram beslut kring statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Det har gått ett år sedan huvudmannaskapsutredningen kom och samtliga remissinstanser var positiva. När staten och kommunerna träter om kostnaderna kommer det alltid att vara brukarna och deras anhöriga som kommer i kläm, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans. 

I Assistansbarometern kan man också konstatera att antalet individer med rätt till statlig personlig assistans ökade något i maj, men ligger fortfarande under antalet individer maj 2023.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi.28.6.2024 09:13:55 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regionener; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regionener; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Ny rapport: Högre kvalitet och mer äldreomsorg för varje skattekrona med privat driven hemtjänst26.6.2024 11:46:54 CEST | Pressmeddelande

Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes.

Ny rapport BUP-köer: 8 av 10 barn får vänta längre än vårdgarantin på utredning inom BUP – 28 000 kan behöva utredning under 202425.6.2024 09:04:49 CEST | Pressmeddelande

Väntetider första besök: Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april. I två regioner, Sörmland och Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin på ett första besök än vårdgarantin. Väntetid utredning: Andelen barn i kön som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024. Andelen var över 90 procent i två regioner, Västernorrland och Kronoberg. Väntetid behandling: Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten. Se hela listan region för region genom att ladda ned bilagan.

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye