Svenska kyrkan

460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Dela

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2020 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Under 2019 inträffar en så kallad kontrollstation, när staten utvärderar systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen.

Svenska kyrkans stift och församlingar får varje år 460 miljoner kronor av staten för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Årets pengar är nu fördelade. I år sker en kontrollstation då staten ser över systemet. Bilden: Heda medeltida kyrka utanför Ödeshög. Foto: Maria Svensk.
Svenska kyrkans stift och församlingar får varje år 460 miljoner kronor av staten för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Årets pengar är nu fördelade. I år sker en kontrollstation då staten ser över systemet. Bilden: Heda medeltida kyrka utanför Ödeshög. Foto: Maria Svensk.

När regeringen lämnade budgetpropositionen för 2019, det vill säga före kontrollstationen, beräknades nivån på ersättningen fortsatt vara 460 miljoner kronor år 2020, utifrån den information som då fanns att tillgå. Regeringen gör sin slutliga bedömning om den kyrkoantikvariska ersättningens storlek för år 2020 i höstbudgeten.

- Den kyrkoantikvariska ersättningen går till att vårda och underhålla viktiga delar av kulturmiljön, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan. Såväl i städer som på landsbygd utgör kyrkomiljöerna påtagliga inslag. Men kyrkorna är viktiga av flera skäl. Kyrkorna används i dag för samma ändamål som när de byggdes och skapar kontinuitet och eftertanke i en föränderlig värld, men också en historisk klangbotten för att möta framtidens frågor. Det är ett delat ansvar mellan Svenska kyrkan och staten att se till att kyrkorna fortsatt bevaras, används och utvecklas.

Merparten – 88 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga ansökningar handlar om skadeförebyggande insatser, drygt 5 procent, arbete med säkerhetsfrågor, drygt 2 procent, och vård- och underhållsplanering, 2 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, drygt 93 procent, därefter kyrkliga inventarier, drygt 5 procent och kyrkotomter, knappt 1 procent. Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser i fördelningsberäkningen, för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning.

Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

FAKTA
Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt ram.

Beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2020

Stift

Beslutad ram 2020, tkr

Beslutad ram 2020, kr per kvm skyddad kyrka

Genomsnittlig beslutad ram 2002-2019, kr per kvm skyddad kyrka

01 Uppsala stift

46 300

403

421

02 Linköpings stift

42 900

359

408

03 Skara stift

42 600

351

249

04 Strängnäs stift

27 800

381

396

05 Västerås stift

17 800

199

299

06 Växjö stift

41 200

290

271

07 Lunds stift

65 000

341

320

08 Göteborgs stift

54 300

400

482

09 Karlstads stift

19 900

287

289

10 Härnösands stift

34 400

450

308

11 Luleå stift

12 300

223

153

12 Visby stift

14 700

462

664

13 Stockholms stift

40 200

597

612

Summa stiften

459 400

 Genomsnitt 357

 

Nationell nivå

600

   

Summa

460 000

   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svenska kyrkans stift och församlingar får varje år 460 miljoner kronor av staten för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Årets pengar är nu fördelade. I år sker en kontrollstation då staten ser över systemet. Bilden: Heda medeltida kyrka utanför Ödeshög. Foto: Maria Svensk.
Svenska kyrkans stift och församlingar får varje år 460 miljoner kronor av staten för att bevara det kyrkliga kulturarvet. Årets pengar är nu fördelade. I år sker en kontrollstation då staten ser över systemet. Bilden: Heda medeltida kyrka utanför Ödeshög. Foto: Maria Svensk.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ärkebiskopen i unikt uttalande med de lutherska och katolska kyrkoledarna i Norden: Flyktingsituationen kräver vårt medmänskliga ansvar!9.3.2020 10:50:00 CETPressmeddelande

”Det som pågår vid Europas utkanter, på gränsen mellan Turkiet och Grekland, ställer vår mänsklighet på prov. Komplicerade politiska, kulturella, ekonomiska och demokratiska problem skapar berättigad oro och rädsla. Rädslor ska tas på allvar, men de ska inte hålla oss fångna och hindra oss från ansvarstagande”, skriver de högsta ledarna för de lutherska kyrkorna och katolska kyrkan i Norden i ett unikt uttalande med anledning av flyktingsituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum