Lunds stift, Svenska kyrkan

81 miljoner till underhåll av kyrkor i Blekinge och Skåne

Dela
Lunds stift får 81,4 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2024. Störst andel, drygt 10,2 miljoner, går till Malmö pastorat som nyligen inlett en fasadrenovering på S:t Johannes kyrka.
S:t Johannes kyrka vid Triangeln i centrala Malmö får drygt 10 miljoner till renovering av fasaderna. Foto: Svenska kyrkan i Malmö.
S:t Johannes kyrka vid Triangeln i centrala Malmö får drygt 10 miljoner till renovering av fasaderna. Foto: Svenska kyrkan i Malmö.

Lunds stiftsstyrelse beslutade idag om den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) och kyrkounderhållsbidraget (KUB) för 2024. Komplicerade och dyra projekt, som fasadrenoveringar av S:t Johannes kyrka i Malmö och torntaksrenoveringen av Lunds domkyrka, pågår i flera år. Finansieringen av dessa stora och tidskrävande projekt sker också i etapper under ett antal år. Det görs för att kunna garantera skälig och rättvis tilldelning av KAE och KUB även till mindre kostsamma projekt.

Församlingar och pastorat måste egenfinansiera en del av sina projekt, vilket kräver en bra framförhållning och långsiktigt budgetarbete som kan parera för höjda byggkostnader och oväntade fördyrningar.

–  Det finns mycket stora behov av medel till bevarandet av vårt kyrkliga kulturarv. Nu är det tuffa tider med dyr energi och oförutsägbar kostnadsutveckling inom byggbranschen. Målet är ändå att det kyrkliga kulturarvet även i fortsättning kan bevaras, användas och utvecklas i Lunds stift, säger stiftsantikvarie Heikki Ranta.

Fasad- och fönsterrenovering på Arlövs kyrka är ett projekt som pågått i flera år. Denna gång ges 7,5 miljoner för ändamålet. Skiffertaket på Lösens kyrka och tegeltaket på Bredåkra kyrka behöver renoveras. Dessa projekt får 2,6 respektive 2,2 miljoner i KAE. Se bifogad lista för hela fördelningen av KAE och KUB. 

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie, 046-15 55 06.

Fakta om KAE och KUB:

  • Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

  • KAE beviljas av Sveriges riksdag och finansieras av Sveriges skattebetalare. En ersättning på totalt 460 miljoner kronor per år fördelas mellan Sveriges 13 stift. Under åren 2021-2025 får Lunds stift årligen 69,6 miljoner kronor. KUB är Svenska kyrkans egna medel och kompletterar tilldelningen av KAE. KUB för 2024 är sammanlagt 11,9 kronor. 

  • KAE och KUB beviljas på olika ersättningsnivåer till olika kulturhistoriskt motiverade åtgärder. Det finns ett regelverk som stiftsstyrelsen följer när det är dags för tilldelning. Arbetet sker i samråd med länsstyrelserna i Blekinge och Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

S:t Johannes kyrka vid Triangeln i centrala Malmö får drygt 10 miljoner till renovering av fasaderna. Foto: Svenska kyrkan i Malmö.
S:t Johannes kyrka vid Triangeln i centrala Malmö får drygt 10 miljoner till renovering av fasaderna. Foto: Svenska kyrkan i Malmö.
Ladda ned bild
Heikki Ranta är stiftsantikvarie vid Lunds stift. Foto: Jens C Hilner.
Heikki Ranta är stiftsantikvarie vid Lunds stift. Foto: Jens C Hilner.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 148 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

50 församlingsmedarbetare samlas i Malmö för fortbildning i ekonomisk utsatthet10.5.2023 08:04:06 CEST | Pressmeddelande

När räntorna, el- och matpriserna stiger blir livet ännu mer svårt för dem som redan har det knapert. En del vänder sig till Svenska kyrkans församlingar för att få ekonomiskt och/eller emotionellt stöd. Lunds stift bjuder tillsammans med Sensus studieförbund in medarbetare i stiftets församlingar till fördjupning om ekonomiskt bistånd ur ett diakonalt perspektiv.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum