Umeå kommun

850 mnkr i investeringsplan för Umeå Hamn

Dela

En investeringsplan på 850 mnkr för Umeå Hamn har godkänts av kommunfullmäktige. Inklusive stöd och finansiering från användare ska 1,4 mdkr investeras för att utveckla hamnen samt möta behovet efter SCA:s utbyggnad i Obbola.

Umeå Hamn har tagit fram den långsiktiga investeringsplanen Vision 2029. Den påverkas dock av SCA-projektet Aurora, en utbyggnad i Obbola som kommer att resultera i ett av världens största pappersbruk. Projektet, som totalt innebär en investering om 6–9 mdkr, ska vara genomfört till år 2022. För att möta upp mot behoven måste nödvändiga investeringar i hamnen tidigareläggas, så Vision 2029 blir Vision 2024.

Start under 2020

Enligt planerna kommer de stora investeringarna i hamnen att starta under andra halvåret 2020. Investeringsplanen i Umeå Hamn Vision 2024 omfattar totalt åtgärder på ungefär 1,4 mdkr, varav 250 mnkr är finansierade via stöd och 300 mnkr via användarnas avtal. Det som Umeå Kommunföretag nu aktualiserar är finansieringen av återstående 850 mnkr. Finansieringen av hamninvesteringarna skall hanteras inom bolagskoncernen.

– Det här ger inte bara många årsarbeten under SCA:s investering, på sikt leder den till att fabriken finns kvar. Dessutom behöver vi mer miljövänlig godshantering. Frågan har betydelse för hela regionen, och det är viktigt att trycka på startknappen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Volymökningar

I en gemensam arbetsgrupp med SCA har Umeå Hamn utrett konsekvenserna av de volym- och verksamhetsförändringar som Obbola-anläggningen står inför. Det finns en gemensam syn på vilka investeringar som måste genomföras i hamnen parallellt med SCA:s utbyggnad. För en del av dessa finns överenskommelse om en gemensam finansiering, det gäller främst det som berör markytor, järnvägsförbättringar och lagerfunktioner.

Nordligaste fullsortimentshamnen

Umeå Kommunföretag ser ett unikt läge att på allvar positionera Umeå som den nordligaste fullsortimentshamnen. Vissa investeringsbehov i Umeå Hamns plan beror på de miljöregler som kräver både landström och omhändertagande av s.k. gråvatten. Även branschens övergång till större fartyg har samband med de nya och skärpta utsläppskrav som trätt ikraft för några år sedan.

Umeå Hamns position som en del i det av EU utpekade transportnätet, TEN-T; ställer krav på viss kvalitet och kapacitet i hamnen, samtidigt som det också ger Umeå Hamn en möjlighet att ta del av central EU-finansiering för kommande investeringar.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mikael Öhlund
vd, Umeå Kommunföretag
090-16 22 55
070-579 00 01
mikael.ohlund@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum