GlobeNewswire

Aino Health AB (publ) beslutar om riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB

Dela

Aino Health AB (publ.) ("Aino" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable Group AB (”Norberg & Partner”) med ett totalt nominellt belopp om 10 000 000 kronor (den ”Riktade Emissionen” respektive ”Konvertiblerna”).

Den Riktade Emissionen genomförs för att säkra Ainos långsiktiga finansiering. Styrelsen har utvärderat olika finansieringsmöjligheter, och anser att den Riktade Emissionen till Norberg & Partner för tillfället är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare jämfört med andra möjliga finansieringslösningar. Mot bakgrund av emissionsbeloppets relativt begränsade storlek, att Bolaget snabbt får tillgång till kapital, risken i andra möjliga finansieringar och kostnaden för sådana, anser styrelsen att det inte finns förmånligare alternativ för Bolaget för tillfället.

Varje Konvertibel har ett nominellt värde om en (1) krona) och emitteras till en teckningskurs per konvertibel om 100 procent av nominellt belopp. Den åsatta teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Norberg & Partner har åtagit sig att teckna hela beloppet enligt den Riktade Emissionen. Norberg & Partner har vidare åtagit sig att erlägga betalning enligt den Riktade Emissionen med minst 1 250 000 kronor per kalendermånad. Sista betalning enligt den Riktade Emissionen ska ske den 19 september 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Konvertiblerna skall förfalla till betalning med en tjugondel per utgången av varje kalendermånad med början från och med den 30 april 2023 till och med den 31 december 2024, i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan. Innehavaren av Konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2024 påkalla konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran, jämte ränta, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 0,01883 kronor. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.

Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta enligt Euro Interbank Offered Rate (om tillämplig referensränta är negativ, ska referensräntan vara 0,00 %) plus fyra (4) procentenheter.

Om samtliga Konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier, exklusive ränta, kommer bolagets registrerade aktiekapital, vid en konverteringskurs om 3 kronor, att öka med högst 62 755,01912 kronor till 858 848,4090 kronor och antalet aktier och röster kommer att öka med 3 333 333 aktier och röster till 45 619 104 aktier och röster. Detta motsvarar en utspädningseffekt på cirka 7,9 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på full konvertering exklusive ränta.

”Med medlen från denna konvertibel kommer Aino nu fortsätta växa enligt plan med den satsning som gjorts inom sälj- och marknadsföring. Aino kommer därmed fortsatt bearbeta flera stora europeiska marknader och den tilltagande pipelinen ser god ut. Vi är väldigt glada över att en investerare som Norberg & Partners Sustainable Group AB väljer att öka sitt engagemang i Aino och utöver likvida medel bidrar med resurser och nätverk.”, säger Jyrki Eklund, VD Aino Health. 

“Vi som största aktieägare ser en stark tillväxtresa i närtid och anser att Aino har en enormt ljus framtid med en stabil plattform samt är ett synnerligen välskött bolag. Det ska bli mycket givande att stärka våra investeringar med ett bolag som är i framkant inom hållbarhet och produktivitet.", säger Jerry Rodin, VD för Norberg & Partner.

För mer information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified Adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Aino Health AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 18.15 CET.

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Corline Biomedical AB: Kardium behandlar första USA-patienterna i registreringsgrundande studie med CHS™-coatad kateter2.6.2023 09:08:18 CEST | Pressmeddelande

Corlines kund Kardium meddelar att de första USA-baserade patienterna erhållit behandling med bolagets Globe®-kateter mot hjärtarytmi. Ingreppet utgör också första gången som Corline CHS™-yta används kliniskt i USA. Patienterna behandlades av personal på Mount Sinai-sjukhuset i New York och är en del av PULSAR-studien som kommer att ligga till grund för registrering och kommersialisering av Kardiums Globe® PF‑system för behandling av hjärtarytmi med hjälp av ablationsterapi. Kardiums Globe®-kateter är coatad med Corlines antitrombotiska CHS™-teknik. PULSAR IDE-studien kommer att rekrytera mer än 400 patienter fördelat på 35 siter i USA, Kanada och EU och erhöll nyligen godkännande och IDE (investigational device excempt) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Studien är en fortsättning av den framgångsrika studien PULSE EU med 69 patienter som nyligen publicerade resultat med 100 % behandlingseffekt och bättre säkerhet än konkurrenterna. Den nya studien PULSAR IDE utvärderar säk

HMS Networks stärker koncernledningen – rekryterar COO1.6.2023 16:02:50 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) har rekryterat Richard Skog som Chief Operating Officer och medlem av HMS koncernledning. För att ytterligare stärka HMS i tillväxtresan utökas koncernledningen till att även innefatta den nya rollen COO, som kommer ha övergripande ansvar för HMS supply chain, IT och hållbarhet. Richard Skog har lång erfarenhet av ledande positioner i industriella bolag som tillhandahåller tjänster inom elektroniktillverkning och kommer senast från GPV Sweden där han verkat som tillförordnad verkställande direktör. ”Jag är väldigt glad att vi rekryterat Richard till HMS. Hans gedigna operativa erfarenhet kommer vara en stor tillgång för HMS och koncernledningen i resan mot fortsatt tillväxt med hög kvalitet, hållbarhetsfokus och god driftseffektivitet.”, säger Staffan Dahlström, VD och koncernchef. Richard tillträder befattningen i augusti 2023. För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Net

Styrelsen för PolyPlank AB beslutar genomföra företrädesemission om 12 MSEK samt upptar brygglån1.6.2023 12:20:00 CEST | Pressmeddelande

PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, har beslutat att genomföra en nyemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Givet att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 12 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelser om totalt 4,6 MSEK (motsvarande 38 procent av emissionsvolymen). Härutöver har PolyPlank avtalat om garantiåtaganden om totalt 4 MSEK (motsvarande 33 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 72 procent av emissionsvolymen. PolyPlank har idag även ingått avtal om brygglån om 5 MSEK med Buntel AB till marknadsmässiga villkor. Företrädesemissionen i korthet Bolaget kommer att investera i en ny extruder för att effektivisera produktionen. Mot denna bakgrund samt för att förstärka rörelsekapitalet har styrelsen för PolyPlank bes

Aktias placeringsutsikt: Ränteplaceringar har gjort comeback, utsikterna för aktiemarknaden är osäkra1.6.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Aktia Abp 1.6.2023 kl. 8.00 På placeringsmarknaden har år 2023 börjat i positiva tecken. I mitten av maj hade den globala aktiemarknaden avkastat cirka7 procent och räntemarknaden mellan0 och 4,5procent. Ränteplaceringar har gjort en snabb comeback och fungerar igen som ett skyddande element i portföljer med omfattande diversifiering. Aktia skriver i sin färska placeringsutsikt att det här året kommer att bli intressant för placeraren. De skador som kriget i Ukraina och inflationschocken orsakade utvecklingen förra året har korrigerats aktiemarknaden – utvecklingen har varit till och med överraskande positiv. Det i huvudsak positiva sentimentet har stött sig på den starka konsumentdrivna ekonomiska tillväxten och på att resultatutvecklingen har stått sig bättre än väntat. När det gäller aktier beräknas tillväxttakten avta eller till och med stanna upp helt under resten av året. För en allokeringsplacerare som utnyttjar olika tillgångsslag i sin placeringsverksamhet har

JLT Mobile Computers gör strategiskt förvärv – går in som delägare i sin australiensiska säljpartner26.5.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

JLT förvärvar 33% av aktierna i Control Synergi, JLT:s återförsäljare i Australiensedan tjugo år, och skapar därmed nya expansionsmöjligheter på den australiensiska marknaden. Växjö, Sverige, 26:e maj2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har förvärvat 33% av aktierna i sin australiensiska säljpartner, Control Synergy, med option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år. Huvudsakliga effekter av förvärvet Skapar expansionsmöjligheter i Australien, och på sikt i övriga APACHöjer servicenivån på den australiensiska marknadenUtökar kunskapsutbyte för att driva tillväxtFörbättrar möjligheter för kundnära produkt- och tjänsteutveckling Nya expansionsmöjligheter och höjd servicenivå Under de senaste 20 åren har Control Synergy framgångsrikt byggt upp försäljningen av JLT:s produkter i Australien. Genom förvärvet skapas nya expansionsmöjligheter, framför allt inom gruvsegmentet, men även andra segment såsom transport, lager o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum