Akademiska sjukhuset

Akademiska efterlyser nya donatorer för IVF-behandlingar

Dela

Det råder just nu brist på donatorer av ägg och spermier vid Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset. Eftersom bristen förväntas öka framöver efterlyser man fler nya donatorer av varierande ursprung vilket uppmärksammas i samband med Ofrivilligt barnlösas dag 28 maj.

Akademiska sjukhuset efterlyser fler donatorer av ägg och spermier för att undvika att köerna till IVF-behandlingar ökar. På bilden syns en förvaringstank med flytande kväve som innehåller frysta spermier och ägg från donatorer.
Akademiska sjukhuset efterlyser fler donatorer av ägg och spermier för att undvika att köerna till IVF-behandlingar ökar. På bilden syns en förvaringstank med flytande kväve som innehåller frysta spermier och ägg från donatorer.

- Vi ser en ökande brist på donatorer av såväl ägg som spermier framöver och behöver rekrytera fler donatorer av varierande ursprung. Därför välkomnar vi nya donatorer att höra av sig, säger Anne-Charlotte Dahl, avdelningschef på Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset.

Bakgrunden till ägg- och spermiebristen är framförallt ett mindre inflöde av nya donatorer under pandemin, då sjukhuset under vissa perioder haft besöksrestriktioner. Reproduktionscentrum följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande skyddsåtgärder för vård och omsorg.

- Nya riktlinjer från Socialstyrelsen gör också att det nu tar längre tid innan man kan använda ägg från en nyanmäld donator. Dessutom har efterfrågan ökat igen efter pandemin och vi har använt upp mycket av vårt lager utan att kunna rekrytera nya donatorer, berättar Anne-Charlotte Dahl.

På Reproduktionscentrum får cirka 550 ofrivilligt barnlösa par och 75 ensamstående kvinnor hjälp med inseminations- och andra IVF-behandlingar varje år. På årsbasis föds cirka 350-400 barn efter IVF-behandling här.

De flesta genomgår flera behandlingar. Verksamheten uppfyller vårdgarantin vilket betyder att väntetiden till utredning och behandling av barnlöshet oftast är kortare än tre månader. För personer med vissa ursprung är dock bristen större och väntetiden därmed längre.

Enligt Anne-Charlotte Dahl tar det idag cirka sex månader efter att man godkänts som mottagare innan man kan erbjudas behandling med spermier eller ägg.

- Just nu ökar väntetiden på ägg eftersom efterfrågan är större är inflödet av donatorer. Vi vill ligga steget före och se till att ingen allvarlig brist med förlängda väntetider uppstår, avrundar hon.

 

Gör så här om du vill bli donator av ägg eller spermier

  • Kontakta Reproduktionscentrum via hemsidan  via  via 1177 Vårdguiden eller telefon 018-611 57 07 (ägg), 018-611 57 73 (spermier).
  • Efter information och avstämning lämnar en presumtiv spermiedonator ett spermieprov.
  • Därefter bokas besök till kurator och läkare för psykosocial och medicinsk utredning/bedömning. I samband med detta tas blodprover.
  • Efter godkännande följer insamling av spermier eller hormonstimulering för att tillvarata ägg.
  • Ersättning för att kompensera för exempelvis ledighet och resor utgår med 8000 kronor för en äggdonation och 585 kronor per lämning av spermier, det brukar behövas cirka 8-20 lämningar.För mer information/intervju, kontakta:

Anne-Charlotte Dahl, avdelningschef på Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset,
Telefon: 018 611 56 88 eller 076-724 89 62
E-post: anne-charlotte.dahl@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Akademiska sjukhuset efterlyser fler donatorer av ägg och spermier för att undvika att köerna till IVF-behandlingar ökar. På bilden syns en förvaringstank med flytande kväve som innehåller frysta spermier och ägg från donatorer.
Akademiska sjukhuset efterlyser fler donatorer av ägg och spermier för att undvika att köerna till IVF-behandlingar ökar. På bilden syns en förvaringstank med flytande kväve som innehåller frysta spermier och ägg från donatorer.
Ladda ned bild
Anne-Charlotte Dahl, avdelningschef på Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset. Privat bild.
Anne-Charlotte Dahl, avdelningschef på Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset. Privat bild.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Nytt precisionsmedicinskt centrum i Uppsala banar väg för mer träffsäker diagnostik och behandling21.6.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Precisionsmedicin vinner terräng inom den högspecialiserade vården. Genom utökad användning av avancerad gensekvensering blir diagnostiken mer träffsäker samtidigt som behandlingar kan anpassas mer individuellt vid exempelvis cancer, diabetes och hjärtsjukdom. För att kraftsamla och erbjuda mer avancerad vård har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet inlett ett samarbete inom Precisionsmedicinskt centrum i Uppsala, PMCU, som invigs tisdagen den 21 juni.

Utökat samarbete med kommuner ska stärka stödet till personer med samsjuklighet20.6.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa, men även somatisk. Enligt en ny kartläggning söker personermed samsjuklighet i stor utsträckning vård på olika akutmottagningar i länet. Efter sommaren startar specialistpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset två pilotprojekt tillsammans med Enköpings och Tierps kommuner för att förbättra samverkan och erbjuda mer synkat stöd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum