Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens budget krymper jämfört med resten av rättsväsendet

Dela

När riksåklagare Petra Lundh i dag den 6 oktober var inbjuden till justitieutskottet i riksdagen diskuterades Åklagarmyndighetens budget. Siffror från Domstolsverket och Åklagarmyndigheten visar att statens kostnader för offentliga försvarare ökat och nu ligger på en högre nivå än Åklagarmyndighetens totala kostnader. Stora satsningar görs på rättsväsendet men åklagarnas andel av budgeten minskar.

När riksåklagare Petra Lundh i dag var hos justitieutskottet i riksdagen diskuterades Åklagarmyndighetens budget. Siffror från Domstolsverket och Åklagarmyndigheten visar att statens kostnader för offentliga försvarare ökat och nu ligger på en högre nivå än Åklagarmyndighetens totala kostnader. Stora satsningar görs på rättsväsendet men åklagarnas andel av budgeten minskar.

2007 var Åklagarmyndighetens totala budget 32 procent högre än kostnaderna för offentliga försvarare. 2019 var för första gången läget det omvända där kostnaderna för offentliga försvarare var högre än Åklagarmyndighetens budget. Prognosen för i år baserat på utfallet fram till och med augusti visar att Åklagarmyndighetens hela budget kommer att vara drygt sju procent lägre än anslaget för offentliga försvarare.

– De svårutredda grova brotten som skjutningar, sprängningar och våldtäkter har blivit allt fler, vilket också visar sig i att kostnaderna för offentliga försvarare ökat avsevärt medan Åklagarmyndigheten inte fått motsvarande ökningar. Bakom nästan varje beslut om offentlig försvarare finns en åklagarinsats. Dessutom handlägger åklagare ett stort antal andra ärenden där inte försvarare är inblandade, säger riksåklagare Petra Lundh.

Åklagarmyndigheten har också under senare år fått en allt lägre andel av rättsväsendets totala budget, samtidigt som arbetsbelastningen ökat.

– Det är inte rimligt. Åklagarna är hårt arbetsbelastade och vi har under flera år varit strukturellt underfinansierade. Vi är inte betjänta av en alltför stor budgetökning ett enskilt år, utan det vi behöver är en budget som är hållbar över tid. Det är ett långsiktigt arbete att rekrytera och utbilda åklagare, avslutar riksåklagare Petra Lundh.

Rättsväsendets totala anslag, miljoner kronor

2014 års anslag

 

Rättsväsendet 

40 291
Åklagarmyndigheten 1 305 – 3,24% av rättsväsendets samlade anslag

2020 års förslag till anslag

 
Rättsväsendet  56 431, ökning med 40% sedan 2014
Åklagarmyndigheten 1 719 – 3,05% av rättsväsendet, ökning med 32%

Kostnadsutvecklingen för offentliga försvarare jämfört med Åklagarmyndighetens anslag, miljoner kronor 

  2007 2019 Prognos 2020
Åklagarmyndigheten 944 1 610 1 698
Offentliga försvarare 717 1 619 1 830
Källa: Domstolsverket och Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

Uppdatering i uppmärksammat ärende om flickas död i Norrköping23.10.2020 08:14:40 CESTPressmeddelande

I januari 2020 hittades en flicka, född 2016, död i sitt hem i Norrköping. Norrköpings tingsrätt dömde den 6 augusti flickans mamma till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död. Åklagaren överklagade domen till hovrätten och ansåg att påföljden borde bli strängare. Ännu har hovrätten inte meddelat när det blir rättegång. En ny skrivelse har nu inkommit i ärendet och en åklagare kommer att inhämta upplysningar om socialnämndens handläggning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum