Umeå kommun

Aktörer sökes för att utveckla verksamhetskvarteren på Tomtebo strand

Dela

Idag samarbetar sju byggaktörer, tre kommunala bolag och Umeå kommun kring detaljplanen, hållbarhetsfrågor och genomförandeplanering av Umeås nya hållbara stadsdel - Tomtebo strand . Nu söker Umeå kommun fler erfarna och taggade aktörer som vill vara med och utveckla verksamhetsmarken och som vill ansluta till visionen och ambitionerna för området.

Kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Arkitektskiss: White arkitektur.
Kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Arkitektskiss: White arkitektur.

– Umeå med en trygg och kontinuerlig tillväxt och Tomtebo strand med närhet till flygplats, tåg, E4, Universitetsstaden och även centrum, erbjuder alldeles unika möjligheter för exploatörer. Att dessutom vara med och utveckla verksamhetskvarteren i ett tidigt skede och med en hållbarhetsprofil torde vara intressant för många exploatörer, säger Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå kommun.

Samskapandet ska fortsätta med fler aktörer

Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin. Planeringen av Umeås nya hållbara stadsdel har nu kommit fram till utvecklingen av verksamhetskvarteren inom planområdet.

Byggaktörerna i samverkansprojektet planerar att bygga bostäderna. De aktörer som nu lämnar in en intresseanmälan för verksamhetskvarteren, förbinder sig att också vara en aktiv del i detta samverkansprojekt. Det kan vara allt från att lämna synpunkter på styrande dokument till att aktivt delta i workshops eller arbetsgrupper där det behövs. Framför allt när det gäller utvecklingen av verksamhetskvarteren i planområdet.

Verksamhetsmarken utmed E4

– Det är viktigt att de verksamheter som tillkommer inom Tomtebo strand samspelar med bostadsbebyggelsen och Tomtebo strands ambition som en hållbar förebild, säger Johan Sjöström, projektledare på Mark och exploatering, Umeå kommun.

Verksamheter som skulle passa in är kontor, forskning, utbildning, hotell, vård, besöksanläggningar och samlingslokaler samt viss handel som inte är trafikalstrande. Byggnaderna som placeras ut mot E4-Kolbäcksvägen ska även agera bullerskydd till de bakomliggande bostadskvarteren.

Exempel på verksamheter som inte passar inom kvarteren är trafikalstrande handel som kräver större parkering vid entré, drivmedelsförsäljning, lager, industri- eller förrådsfack, industrilokaler och liknande. Kvarteren kan heller inte nyttjas för uppställning och upplag.

Förutsättningar

Intresseanmälningarna ska lämnas senast 14 maj.

Verksamhetsytorna i denna intresseförfrågan omfattar sex kvarter. Varje kvarter är mellan 2 000 – 6 000 kvm och 8 000 – 13 000 kvm BTA.

De två nordligaste verksamhetskvarteren utmed E4 är vikta för brandstation och mobilitetshubb och är inte aktuella för fördelning.

Parkering ska lösas genom friköp inom de mobilitetshubbar som finns inom Tomtebo strand.

Detaljplanen är inte beslutad. Den ska ut på granskning före sommaren och planeras beslutas av Kommunfullmäktige vid årsskiftet 2021/2022. Det betyder att planen är preliminär och kan komma justeras utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden.

Utbyggnad av den första etappen förväntas påbörjas under 2023.

Utvärderingen

Vid utvärderingen kommer bland annat erfarenhet av liknande projekt och genomförandeförmåga att vägas in.

– Vi vill se hur projektidén samspelar med Tomtebo strands visioner kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och hur väl idén fungerar på platsen, säger Frida Lindström, mark- och exploateringsingenjör på Umeå kommun.

Kontaktpersoner

Frida Lindström
mark- och exploateringsingenjör
090-16 23 53
frida.m.lindstrom@umea.se

Johan Sjöström
mark- och exploateringsingenjör
090-16 14 21
072-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Arkitektskiss: White arkitektur.
Kontorsbyggnader på Tomtebo strand utmed E4 sett från cykelvägen till Ålidhems centrum. Arkitektskiss: White arkitektur.
Ladda ned bild
Fotomontage/Idébild över framtidens Tomtebo strand. Bild: White arkitektur.
Fotomontage/Idébild över framtidens Tomtebo strand. Bild: White arkitektur.
Ladda ned bild
Kartskiss över den verksamhetsmark som är aktuell för intresseanmälan (rödstreckat området).
Kartskiss över den verksamhetsmark som är aktuell för intresseanmälan (rödstreckat området).
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum