Upplands Väsby kommun

Äldre i Väsby tycker till om äldreomsorgen

Dela

Äldreomsorgen behöver förbättra brukarens inflytande och personalens tillgänglighet. Det framgår av svaren från de äldre Väsbybor som besvarat Socialstyrelsens senaste nationella undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”.

Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)
Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)

Kundnöjdheten från brukare inom äldreomsorgen är sig lik sedan förra årets undersökning. Resultatet visar att Upplands Väsbys särskilda boenden inom många områden ligger högre eller på samma resultat som riks- eller länssnittet. Det är fler av de svarande som upplever att maten smakar bra, färre känner sig ensamma och möjligheten att träffa sjuksköterskan har förbättrats.

Samtidigt visar resultatet liksom tidigare år på utmaningar; Särskilda boenden behöver informera bättre vid tillfälliga förändringar och tydliggöra vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

- Det är glädjande att fler är nöjda med maten i år. Det har vi nog vårt nya tillagningskök att tacka för. Det känns också riktigt bra att många är glada över gott bemötande och känner sig trygga på våra boenden. Men vi har ett arbete att göra för att i större utsträckning ta individuella önskemål i beaktande och behöver se över informationsarbetet framöver, säger Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Hemtjänstens resultat ligger, liksom förra året, under läns- och rikssnittet. Det är många som är nöjda med bemötandet och den tid personalen har för arbetet. Det finns dock en önskan från brukarna om att bättre kunna påverka vilka tider de får hjälp.

- Vi kräver in och får handlingsplaner från våra privata och kommunala utförare och vi ser ett fortsatt behov av att arbeta med dessa frågor, säger Mona Lindgren som är kommunens avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Fakta: Undersökningen
Socialstyrelsen genomför årligen den nationella undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Undersökningen riktar sig till 65-åringar och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller på permanent särskilt boende. I undersökningen tillfrågas brukare inom både privat och kommunal regi. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om den service, vård- och omsorg som den enskilde får samt den boendemiljö som erbjuds inom särskilt boende. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och är ett underlag för att identifiera förbättringsåtgärder.

Svarsfrekvensen för särskilt boende i Väsby: 92 svarande vilket motsvarar 48,2% jämfört med rikets 39,8 %.
Svarsfrekvensen för hemtjänst i Väsby: 291 svarande vilket motsvarar 58,6 % jämfört med rikets 57 %.

Bilder

Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)
Foto: Mostphotos (Får endast användas med fotografens godkännande)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun
Dragonvägen 86
194 80 Upplands väsby

08-590 970 00http://www.upplandsvasby.se/

Upplands Väsby kommun har idag över 45 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Följ Upplands Väsby kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Upplands Väsby kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum