Alecta

Alectas kvartalssiffror för tredje kvartalet 2021

Dela

Kvartalssiffror för tredje kvartalet 2021. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 september 2020.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 9,7 procent (7,3) i årstakt den senaste femårsperioden.
• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 6,7 procent (5,5) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgrad för koncernen var 190 procent (162).
• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).
• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,020 procent (0,022).

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 14,1 procent under de tre första kvartalen 2021. Under femårsperioden fram till sista september 2021 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,7 procent i genomsnitt per år. Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier.

I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning på kapitalet.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 205 miljarder kronor (158) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 8,9 procent under de tre första kvartalen 2021. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 6,7 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 169 procent den 30 september 2021 (144).

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 948 miljarder kronor (849) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 190 procent den 30 september 2021 (162).

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1153 miljarder kronor (1007) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - sept 2021

jan - sept 2020

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

14,1

2,4

9,7

Avkastning förmånsbestämd försäkring

8,9

2,1

6,7

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 september

169

144

 

Solvensgrad koncernen, per 30 september

190

162

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,05

0,08

0,07

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,020

0,022

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Se även Alectas finansiella kalender för 2022

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1150 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Standard Chartered, PGGM and Alecta complete landmark risk sharing transaction receiving capital relief in Asia14.7.2022 08:30:00 CEST | Press release

14 July 2022, Stockholm, Zeist, Singapore – Standard Chartered, PGGM (on behalf of PFZW) and Alecta have extended their longstanding risk sharing relationship by entering into a new synthetic credit risk sharing securitisation transaction. This market-leading transaction enables Standard Chartered to be the first bank to benefit from capital relief in Hong Kong in the Bank’s calculation of its capital adequacy ratios.

Alecta, PGGM and Helaba completes credit risk sharing transaction referencing an underlying portfolio of EUR 2.1 billion12.7.2022 08:00:00 CEST | Press release

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) has, together with Alecta and PGGM, successfully completed its inaugural credit risk sharing transaction. The bank was able to free up risk-weighted assets (RWAs) of around EUR 800 million for a reference portfolio of corporate loans amounting to approx. EUR 2.1 billion. This innovative transaction meets the required regulatory criteria of "significant risk transfer" (SRT compliance) and "simple, transparent, standardised" (STS compliance).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum