Sveriges Museer

Allt färre anställda på landets museer

Dela

Fler besökare men färre anställda än någonsin på landets museer. Det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys, som varje år sammanställer föregående års officiella museistatistik. Inom kategorin regionala museer har mängden anställda sjunkit med hela fem procent förra året.

– Att antalet anställda sjunker är en oroande trend som nu förstärkts i spåren av pandemin. Sektorn dräneras på kompetens och museernas långsiktiga uppdrag som samhällets minne hotas, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Länk till rapporten: Museer 2019. Kulturfakta 2020:2

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003 rapporterar Myndigheten för kulturanalys.

Sveriges Museer noterar att Kulturanalys tagit bort kategorin övriga museer ur den sammanräknade statistiken, vilket sänker det totala besöksantalet med cirka 8 miljoner besökare från tidigare års rapporter. Men inom de kategorier som redovisas syns en ökning av besökstalen från föregående år.

– Kulturanalys rapport bekräftar den ökning av besöken under 2019 vi såg i vår sammanställning av våra medlemmars besök som publicerades efter årsskiftet, säger Jeanette Gustafsdotter.

Som skäl till den ändrade redovisningen angående kategorin övriga museer, anges att  "imputerade” tidsserier över besök för övriga museer inte publiceras på grund av osäker kvalitet. Imputation betyder att saknade värden ersatts med uppskattade värden så att man kan få en analys av hela materialet. Redovisningen från de enskilda museerna i kategorin övriga museer finns dock med i rapportens bilagor.

Kontakter

Bilder

Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer
Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Museer
Sveriges Museer
Box 4042
102 61 Stockholm

http://www.sverigesmuseer.se

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med cirka 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.

Följ Sveriges Museer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Museer

Sveriges Museer välkomnar förslaget på tillfällig pandemilag9.12.2020 09:24:20 CETPressmeddelande

– En lag som ökar träffsäkerheten med mer anpassade regleringar, sett utifrån risken för smittspridning är något som vi har jobbat aktivt för under året. Museerna har ofta stora lokaler med möjlighet att erbjuda trygga besök, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. Tanken är att lagen ska träda i kraft 15 mars 2021 och gälla ett år framåt. Att museerna erbjuder trygga platser visar en undersökning som Sveriges Museer publicerade i september. Länk till rapporten Museer – en trygg plats under pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum