Fackförbundet ST

Allt högre arbetsbelastning för statligt anställda

Dela

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet. Brist på inflytande anges ofta som en bidragande orsak till stress. ST anser att staten behöver bli bättre på att resursätta efter behov, både för de anställdas del och för servicen till medborgarna.

- Anställda i staten är mer stressade än anställda på arbetsmarknaden i stort, kvinnor mer än män och yngre mer än äldre. Stressnivån har dessutom ökat de senaste åren, säger Martina Saar, utredare på Fackförbundet ST.

I undersökningen svarar 55 procent att deras arbetsbelastning har ökat under de senaste två åren. Samtidigt upplever nästan 30 procent att de inte kan säga ifrån när de har för mycket att göra. Nästan 6 av 10 uppger att när de arbetar övertid beror det på att de inte hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

 - Vi ser ett starkt samband mellan hur medlemmarna upplever sin arbetssituation och graden av inflytande över arbetsmiljön. Ju mer nöjd med jobbet du är, desto mer inflytande har du sannolikt över ditt arbete och din arbetsmiljö, säger Martina Saar.

Hela 34 procent uppger att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. Det är en ökning från tidigare undersökningar. Framför allt är det medborgare som utsätter statligt anställda för hot och våld. I en tredjedel av fallen uppger medlemmar som blivit utsatta för hot och våld att de inte fått tillräckligt stöd av sin arbetsgivare.

 - Svaren visar vad som händer när politiken uttrycker en vilja att göra många olika saker men utan att tillföra tillräckligt med resurser.  Om en regering vill att förvaltningen ska genomföra något, då måste det också följas av ett ekonomiskt tillskott. Annars blir följden det vi nu ser på många håll; stressade medarbetare och chefer med omöjliga uppdrag, säger Britta Lejon, förbundsordförande fackförbundet ST.

Arbetsmiljöundersökningen har besvarats drygt 16 000 medlemmar i Fackförbundet ST och omfattar anställda på myndigheter, universitet och högskola, affärsverk, statligt ägda bolag, privata företag med statligt uppdrag samt statligt finansierade stiftelser.  Undersökningen innehåller en rad frågor om den fysiska, psykosociala och digitala arbetsmiljön, samt frågor om jämställdhet och diskriminering.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 98 000 medlemmar.

LADDA NER RAPPORTEN HÄR

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter8.11.2022 16:45:13 CET | Pressmeddelande

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum