IF Metall

Allt sämre arbetsmiljö för industriarbetarna

Dela

Så många som sex av tio industriarbetare är oroade för att inte kunna jobba ända fram till pensionsåldern. En av tre svarar att de ofta är oroliga för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på jobbet på grund av arbetsmiljön - en kraftig ökning sedan 2020. Det är några slutsatser i IF Metalls rapport ”Ingen ska behöva dö av jobbet”, som presenteras idag.

 Tyvärr visar rapporten att arbetsmiljön blivit sämre på senare år. Det är orimligt att nästan sex av tio är oroliga för att inte kunna jobba ett helt arbetsliv och att en tredjedel ofta är oroade för att skadas eller drabbas av ohälsa på jobbet på grund av arbetsmiljön. Den stora oron bland industriarbetarna behöver tas på största allvar, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Rapporten visar även brister i företagens säkerhets- och riskintroduktioner till de anställda. Så många som en av fyra svarar att de aldrig fått en introduktion, trots att det åläggs arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

 Det krävs en ordentlig satsning från arbetsgivarnas sida på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, en satsning som vi som fackförbund gärna är med och samarbetar kring utifrån vår och våra medlemmars kompetens, säger Marie Nilsson.

Ett av IF Metalls krav inför valet är att ingen ska dö av jobbet. Regeringen måste jobba för att nollvisionen mot dödsolyckor blir verklighet. Beslutet om trygghetspension är en viktig del för långsiktig trygghet, så att de som slits ut eller skadas av jobbet ska kunna gå i pension i förtid med en rimlig ersättning.

 Alla är eniga om att industrins klimatomställning är en ödesfråga för framtiden. Det är bra. Men för att den gröna omställningen ska bli framgångsrik är en trygg arbetsmiljö i industrin en självklar förutsättning, säger Marie Nilsson.

 

Fakta:

IF Metalls rapport ”Ingen ska behöva dö av jobbet” bygger på en Novusundersökning genomförd sommaren 2022 med 12 000 respondenter från hela landet i olika åldrar.

Några resultat i korthet:

(Hela rapporten finns bifogad som bilaga i detta pressmeddelande)

 • Hela sex av tio störs varje dag av buller på arbetsplatsen. Dessutom störs fem av tio av värme, kyla eller drag varje dag.
 • Stress, trötthet och vantrivsel är vanligare, bland de som dagligen utsätts för buller är drygt sex av tio stressade på jobbet jämfört med fyra av tio bland samtliga.
 • En av tre industriarbetare (34 procent) oroar sig väldigt eller ganska ofta för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på jobbet. Det är en ökning från 2018 och 2020 då 26 procent svarade samma sak.
 • Sju procent – nästan dubbelt så många som 2018 - svarar att det saknas skyddsombud på deras arbetsplatser. Högt arbetstempo och för låg bemanning hänger ihop med detta, då möjligheten att ta ett extra uppdrag blir svårare för de anställda.
 • Oron för att förolyckas eller drabbas av ohälsa är dubbelt så stor på arbetsplatser där det saknas skyddsombud, något som visar på hur viktiga de är för arbetsplatsens säkerhet och trygghet.
 • En av fyra (23 procent) har aldrig fått en introduktion om säkerheten eller riskerna på sin arbetsplats, något som måste ges till de anställda enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • På arbetsplatser utan skyddsombud har hälften - 51 procent – aldrig fått en introduktion om säkerheten på arbetsplatsen.
 • TEKO/textil- och plastindustrin ligger sämst till, här saknar mer än tre av tio säkerhetsintroduktion.
 • Jobben blir tyngre och mer enformiga över tid. Fyra av tio svarar att arbetet är fysiskt tungt och belastande 2022 jämfört med tre av tio 2018. 31 procent svarar att arbetet är enformigt 2022 jämfört med 26 procent 2018.
 • Endast 37 procent av industriarbetarna anser att bemanningen på arbetsplatsen är tillräcklig.
 • En låg bemanning hänger ihop med stress och större oro. Bland de som är mycket oroliga för att förolyckas eller drabbas av ohälsa på jobbet svarar sju av tio att bemanningen är för låg.
 • Stressen är utbredd. Fyra av tio känner sig stressade av jobbet minst ett par dagar i veckan.
 • Hela 34 procent av kvinnorna och 27 procent av männen svarar att de dagligen känner sig fysiskt eller psykiskt trötta efter arbetet.
 • Bland de som aldrig har fått en säkerhetsintroduktion på jobbet är det mer än dubbelt så vanligt att känna stress varje dag jämfört med de som fått en sådan introduktion.
 • Knappt sju av tio svarar att de har tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsplats, vilket är en minskning från åtta av tio 2018.
 • Endast en av fem erbjuds medicinsk hälsokontroll en gång per år, vilket är innebär en minskning från 2018.
 • Hela tre av tio är mycket oroliga för att inte kunna jobba ända fram till lagstadgad pensionsålder. Mer än hälften av alla – 55 procent av männen och 62 procent av kvinnorna är ganska eller mycket ofta oroliga för detta.
 • Oron är större bland dem med störst arbetsmiljörisker. Åtta av tio bland de som är oroliga har ett i väldigt hög grad fysiskt påfrestande eller enformigt arbete.
 • Åtta av tio som har ett i väldigt hög utsträckning fysiskt påfrestande eller enformigt arbete upplever mycket eller ganska stor oro för att inte klara av att jobba till pensionen.
 • 76 procent som dagligen utsätts för elektromagnetisk strålning och 75 procent som dagligen utsätts dagligen för svetsrök eller gaser är mycket eller ganska oroliga för att inte kunna jobba till pension.

Frågor besvaras av IF Metalls presstjänst, 08 786 82 44

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

IF Metall
IF Metall
Olof Palmes gata 11
105 52 Stockholm

08-786 80 00http://www.ifmetall.se

IF Metall är ett feministiskt fackförbund med cirka 300 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.Vi arbetar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin.

Följ IF Metall

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IF Metall

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum