Vänsterpartiet Skåne

Ambulanser i egen regi - ett steg i rätt riktning

Dela

På dagens sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har frågan om ambulanssjukvården åter varit uppe till diskussion. Vänsterpartiet välkomnar förslaget att nu även ta tillbaka driften av ambulanserna i Mellanskåne i egen regi.

Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten är alldeles för viktig för att drivas av vinstdrivande företag. Risken att återigen utsätta skåningarna för en konkurssituation avskräcker.

- Ambulansverksamheten är en grundläggande välfärdstjänst som ska vara i offentligt regi. Den ska inte drabbas av de risker som avtal med privata bolag alltid innebär. Patientsäkerheten måste vara överordnad allt annat, säger Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN.

För Vänsterpartiet är det viktigt med en välfungerande ambulansverksamhet. En sammanhållen organisation är en förutsättning och då måste dagens lösning med flera olika utförare överges.

- Den prehospitala sjukvården utvecklas snabbt och oavsett var i Skåne man bor ska man ha rätt till god vård. Regiongemensam samordning och ledning är viktigt för att medborgarna skall få en jämlik vård. Vi välkomnar att S och MP tar ännu ett steg i rätt riktning för en ambulansverksamhet i egen regi, säger Sara Svensson gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg25.9.2018 16:03Pressmeddelande

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum