Vänsterpartiet Skåne

Ambulanser i egen regi - ett steg i rätt riktning

Dela

På dagens sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har frågan om ambulanssjukvården åter varit uppe till diskussion. Vänsterpartiet välkomnar förslaget att nu även ta tillbaka driften av ambulanserna i Mellanskåne i egen regi.

Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten är alldeles för viktig för att drivas av vinstdrivande företag. Risken att återigen utsätta skåningarna för en konkurssituation avskräcker.

- Ambulansverksamheten är en grundläggande välfärdstjänst som ska vara i offentligt regi. Den ska inte drabbas av de risker som avtal med privata bolag alltid innebär. Patientsäkerheten måste vara överordnad allt annat, säger Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN.

För Vänsterpartiet är det viktigt med en välfungerande ambulansverksamhet. En sammanhållen organisation är en förutsättning och då måste dagens lösning med flera olika utförare överges.

- Den prehospitala sjukvården utvecklas snabbt och oavsett var i Skåne man bor ska man ha rätt till god vård. Regiongemensam samordning och ledning är viktigt för att medborgarna skall få en jämlik vård. Vi välkomnar att S och MP tar ännu ett steg i rätt riktning för en ambulansverksamhet i egen regi, säger Sara Svensson gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum