Vänsterpartiet Skåne

Ambulanser i egen regi - ett steg i rätt riktning

Dela

På dagens sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har frågan om ambulanssjukvården åter varit uppe till diskussion. Vänsterpartiet välkomnar förslaget att nu även ta tillbaka driften av ambulanserna i Mellanskåne i egen regi.

Vänsterpartiet anser att ambulansverksamheten är alldeles för viktig för att drivas av vinstdrivande företag. Risken att återigen utsätta skåningarna för en konkurssituation avskräcker.

- Ambulansverksamheten är en grundläggande välfärdstjänst som ska vara i offentligt regi. Den ska inte drabbas av de risker som avtal med privata bolag alltid innebär. Patientsäkerheten måste vara överordnad allt annat, säger Saima Jönsson-Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN.

För Vänsterpartiet är det viktigt med en välfungerande ambulansverksamhet. En sammanhållen organisation är en förutsättning och då måste dagens lösning med flera olika utförare överges.

- Den prehospitala sjukvården utvecklas snabbt och oavsett var i Skåne man bor ska man ha rätt till god vård. Regiongemensam samordning och ledning är viktigt för att medborgarna skall få en jämlik vård. Vi välkomnar att S och MP tar ännu ett steg i rätt riktning för en ambulansverksamhet i egen regi, säger Sara Svensson gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne8.11.2018 11:29Pressmeddelande

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum