Skolverket

Andelen behöriga lärare ökar

Dela

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21.

- Det är glädjande att andelen behöriga lärare ökar i nästan alla skolformer. Men vi behöver fortfarande fler utbildade och legitimerade lärare, inte minst i skolor med stora utmaningar. Alla elever har rätt till en utbildad och skicklig lärare, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Grundskolan – sju av tio lärare behöriga

I grundskolan är andelen lärare med legitimation med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 70,9 procent. Det är en viss ökning jämfört med föregående läsår då andelen behöriga lärare var 70,1 procent. Behörigheten är generellt högre bland lärare som undervisar i de lägre årskurserna. Högst andel behörighet bland lärarna finns i ämnena svenska, matematik samt idrott och hälsa medan teknik och svenska som andraspråk har lägst andel behörighet.

Gymnasieskolan – relativt hög behörighet bland lärare

Även i gymnasieskolan ökar andelen behöriga lärare något; till 82,4 procent jämfört med 81,6 procent läsåret innan. Högst andel behöriga lärare finns i ämnena historia, svenska och biologi med omkring 90 procent behöriga lärare. Lägst andel behöriga lärare har ämnena svenska som andraspråk, 46 procent, och teknik, 53 procent.

 

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Grundskolan

71,4

71,4

70,5

70,1

70,9

Gymnasieskolan

79,6

80,6

81,4

81,6

82,4

Förskoleklass – högst andel behöriga lärare  

Det är fortsatt förskoleklass som har högst andel behöriga lärare och förskollärare med cirka 86 procent. Det är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående läsår.

Högre andel behöriga lärare i kommunala skolor

Lärarbehörigheten är högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I kommunala grundskolor är 72,2 procent av lärarna behöriga, i de fristående skolorna är motsvarande siffra 62,1 procent. Inom gymnasieskolan är 85,4 procent av de kommunalt anställda lärarna behöriga medan de fristående skolorna har en lärarbehörighet på 75 procent.

- De allra flesta lärare trivs med sitt arbete och tycker att det är meningsfullt. Vi måste se till att de får goda förutsättningar att göra sitt viktiga arbete. Jag tror också att det behövs många olika vägar in i läraryrket, inte minst för dem som redan har en utbildning, säger Peter Fredriksson.

Lärarassistenter – en starkt ökande yrkesroll

Läsåret 2020/21 hade 4 500 personer en tjänst som lärarassistent vilket motsvarar 3 300 heltidstjänster. Det är drygt 700 fler heltidstjänster än föregående läsår, vilket motsvarar en ökning med 28 procent. Sedan läsåret 2017/18 har antalet lärarassistenter ökat med närmare 1 600 heltidstjänster, eller motsvarande 90 procent. Det finns inga formella utbildnings- eller kompetenskrav för yrkesrollen lärarassistent, utan det är upp till respektive rektor att avgöra vilken kompetens som krävs för att få anställning som sådan.

Ta del av PM Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21

Sök statistik på riksnivå

Fakta om behörighet och lärarlegitimation

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011 och legitimationerna utfärdas av Skolverket. För att få lärarlegitimation krävs en behörighetsgivande lärarexamen. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne.

Relaterat

Skolverkets lägesbedömning 2020 om situationen och utvecklingen i skolväsendet

Prognosen över behovet av lärare och förskollärare

Kontakt

För frågor till Peter Fredriksson, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

För frågor om statistiken, kontakta undervisningsråd Karin Zetterberg Grünewald 08-527 339 14.

Nyckelord

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Pandemin - en stor utmaning för skolan21.5.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

När Skolverket efter mer än ett års pandemi beskriver konsekvenserna för skolan bekräftas till stor del den bild som framkommit hittills: Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp, det vill säga att elever inte får de kunskaper och färdigheter de annars skulle fått. Pandemin har större påverkan på elever med mindre studievana och elever i behov av stöd. Rapporten visar också att pandemin har effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet hos många elever.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum