Andra AP-fonden

Andra AP-fonden får prestigefull utmärkelse för sin hållbarhetsrapportering

Dela

Andra AP-fonden har av den globala ägarstyrningsorganisationen, International Corporate Governance Network (ICGN), tilldelats den prestigefulla utmärkelsen ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award”.

ICGN tilldelar Andra AP-fonden ”2021 ICGN Global Stewardship Disclosure Award” för fondens hållbarhetsrapportering. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram de investerare som ger verklig inblick i sina förvaltningspolicyer och hur de genomförs, och vars inställning till transparens lägger grund för en modell som andra kan följa. Fonden får priset i kategorin för mindre kapitalägare (<£60 miljarder i förvaltning).

Vi är väldigt hedrade och stolta över att få den här utmärkelsen. Den visar att vi ligger i framkant i världen vad gäller hållbarhetsrapportering och transparens kring de här frågorna. Alla på AP2 arbetar med hållbarhet på olika sätt och är inblandade i det vi rapporterar externt så denna utmärkelse är verkligen till alla medarbetare, säger Ulrika Danielson, chef för kommunikation och ägarstyrning på AP2.

Kontakter

Eva Halvarsson
Andra AP-fondens verkställande direktör
tel. 031 704 29 00

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

AP2 has published the Female Representation Index for 20 years - During 2022 the proportion of women on boards continues to increase, now amounting to 35.4 percent1.7.2022 09:00:00 CEST | Press release

Andra AP-fonden (AP2) has for 20 years measured the proportion of women on boards and in executive management teams and published AP2’s Female Representation Index. The Index for 2022 shows that the proportion of women on the boards of companies listed on NASDAQ Stockholm continue to increase and is now 35,4 (34.5) percent. This is the highest level measured since the survey started in 2002. Compared with the relatively small changes that have been in recent years, the increase is relatively large, as the share of women has grown by almost one percentage point.

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent1.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

Andra AP-fonden publishes Sustainability Report for 202111.2.2022 09:35:00 CET | Press release

Andra AP-fonden (AP2) continued its intensive efforts to integrate sustainability into its asset management in 2021. The Fund's approach to sustainability is based on the conviction that sustainability leads to better asset management results, which benefits the income pension system and pensioners. The Fund began working on sustainability issues already at launch just over 20 years ago, and among other things the Fund was one of the founding signatories to the UN's Principles of Responsible Investment (PRI). AP2 has frequently been a forerunner, for instance, in respect of its investments in green and social bonds, sustainability requirements in agreements entered into with private equity funds, fossil energy company divestments, reporting in accordance with TCFD and UNGPRF, and the alignment of the portfolio with the goals of the Paris Agreement.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum