Andra AP-fonden

Andra AP-fonden investerar 500 miljoner i fond för hållbar infrastruktur i tillväxtländer

Dela

Andra AP-fonden bidrar ytterligare till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet genom att investera cirka 500 miljoner kronor (50 miljoner euro) i Climate Finance Partnership (CFP) som förvaltas av BlackRock. CFP ska investera i hållbar infrastruktur i tillväxtländer och fokus kommer att vara på förnyelsebar energi med tillhörande infrastruktur såsom elnät och batterilager.

Ett område där det finns stora investeringsbehov är hållbar infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs av energi- och transportsystem från fossilbaserade till förnyelsebara. I slutet av 2019 beslutade AP2 om en ny strategisk allokering till hållbar infrastruktur, tillgångar som bidrar till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet. Portföljen med hållbar infrastruktur är under uppbyggnad och i den har ett antal åtaganden och investeringar gjorts under 2020 och 2021.

– Vi är glada över att investera i Climate Finance Partnership som har som mål att investeringarna ska ha en positiv påverkan på klimatet och hållbar utveckling samt påskynda den globala övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Detta ligger väl i linje med AP2:s övergripande uppdrag om att främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på det övergripande målet om en god avkastning, säger Helena Olin, Head of Real Assets på AP2.

CFP:s investeringsstrategi är att bygga upp en diversifierad portfölj av projekt inom hållbar infrastruktur i utvecklingsländer. Fokus kommer att vara projekt som ökar tillgången på förnyelsebar energi, främst sol- och vindkraft men inkluderar även elnät, batterilager m.m. som möjliggör en ökad elanvändning.

Förutom AP2 investerar bland andra franska utvecklingsbanken AFD, tyska utvecklingsbanken KfW, samt tre amerikanska välgörenhetsorganisationer; Hewlett Foundation, Quadrivium Foundation och Grantham Environmental Trust i CFP.

Länk till BlackRocks pressrelease:
Climate Finance Partnership Mobilizes US$673 Million to Accelerate Net Zero Transition in Emerging Markets | Business Wire

 

Nyckelord

Kontakter

Helena Olin
Head of Real Assets
tel. 031-704 29 00

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

Andra AP-fonden publishes Sustainability Report for 202111.2.2022 09:35:00 CET | Press release

Andra AP-fonden (AP2) continued its intensive efforts to integrate sustainability into its asset management in 2021. The Fund's approach to sustainability is based on the conviction that sustainability leads to better asset management results, which benefits the income pension system and pensioners. The Fund began working on sustainability issues already at launch just over 20 years ago, and among other things the Fund was one of the founding signatories to the UN's Principles of Responsible Investment (PRI). AP2 has frequently been a forerunner, for instance, in respect of its investments in green and social bonds, sustainability requirements in agreements entered into with private equity funds, fossil energy company divestments, reporting in accordance with TCFD and UNGPRF, and the alignment of the portfolio with the goals of the Paris Agreement.

AP2 recruits Erik Kleväng Callert to new CIO21.12.2021 09:00:00 CET | Press release

Andra AP-fonden (AP2) has recruited Erik Kleväng Callert as the new CIO (Chief Investment Officer). Erik is currently CIO and Sustainability Manager at PRI Pensionsgaranti and has previously been CIO at both SPP Pension & Insurance and at Nordea Life & Pensions. In addition to having extensive and broad experience of leading and developing asset management in large and international organizations, he has also had extensive experience and knowledge in sustainability issues, including being a board member of the Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum