Svenskt Trä

Ännu ett viktigt steg i den digitala förflyttningen

Dela

Branschorganisationen Svenskt Trä driver tillsammans med en rad aktörer ett världsunikt arbete kring standardiserade och digitaliserade processer i samhällsbyggandet. Hösten 2021 togs ännu ett viktigt steg för att göra standardiserad produktinformation tillgänglig för ännu fler. Syftet är att bidra till kostnadsbesparingar och effektivisering av träindustrin.

Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling

Standardiserings- och digitaliseringsarbetet inom Svenskt Trä drivs tillsammans med en rad aktörer inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor, bland annat den europeiska branschorganisationen CEI-Bois som representerar 16 länder och över 180 000 företag. Arbetet går ut på att skapa ett enhetligt språk där standardiserad digital produktinformation ska kunna överföras mellan programvaror och tolkas på ett och samma sätt av alla som behöver tillgång till den. Det kommer bland annat göra det enklare att försörja digitala produktkataloger, kalkyler och konfigurationer med rätt information. I slutändan kommer det att resultera i ett bättre, snabbare och säkrare byggande.

- Det som hänt är att vi lyft ut egenskaper och stoppat in dem i en databas enligt en viss modell. Varje egenskap har sedan tilldelats en unik identifierare som används för att koppla identiteten till ett värde, en så kallad GUID, Globally Uniqe Identifier. Det är fascinerande att vi som grupp, med representanter från ett antal länder, har samverkat och åstadkommit ett resultat som nu kan användas på europabasis, säger Christer Green som är projektledare för digitalisering på Svenskt Trä.

Nu vill Svenskt Trä utöka dialogen med fler parter inom svensk samhällsbyggnadssektor. Man vänder sig till alla som vill samverka för att organisera och systematisera processer samt kvalitetssäkra den data som ska användas över hela livscykeln för ett byggnadsverk. De senaste årens arbete innebär att man kan dela med sig av både kunskap och erfarenhet från bland annat Samverkansprojektet Cederhusen, den nya produktdatabasen Svenskt Träs Produktkatalog, www.traprodukter.se och flera andra projekt inom bland annat CEI-Bois, det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete och inte minst projektet som introducerar Global Trade Item Number, GTIN. Det är ett världsunikt identifikationssystem för varor och tjänster som ingår i GS1-standarden och används av en rad branscher.

- I dag vet vi hur behoven ser ut och vilka förutsättningar vi har för att digitalisera. Det som nu krävs är att byggbranschen som helhet organiserar sig för att samverka nationellt med en internationell dialog inom respektive partsgrupp. Det kommer att leda till att enskilda aktörer, med sina affärsidéer och strategier, kan verka på en marknad med gemensamma spelregler i de grundläggande processerna, säger Christer Green.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

“Första stegen till balans på de globala trävarumarknaderna”23.11.2021 10:26:40 CET | Pressmeddelande

Träindustrin har som många andra branscher påverkats starkt av pandemin och rekord har slagits både vad det gäller låga lager och höga priser. Samtidigt ställs också frågan om hur om de skogspolitiska frågorna, på nationell- och EU-nivå, kommer att påverka branschen. Intresset för marknadsseminariet på Trämarknaden i Karlstad den 18 november var också rekordhögt när träbranschen, experter och press träffades för att diskutera högaktuella frågor och sia om framtiden.

De vann träbranschens pris för sitt arbete med utvecklingen av svenskt trä i världen18.11.2021 15:55:54 CET | Pressmeddelande

2021 års prismottagare är en ”timber man”, rakt igenom. Han har sedan 70-talet, då han tog sitt första steg in i branschen, bidragit till att utveckla Storbritannien till att bli den största och viktigaste marknaden för export av svenska trävaror. Under Trämarknaden i Karlstad fick Tony Traynor ta emot det prestigefulla priset riddare av Trämarknadsordern. 2020 års pris delades också ut på plats till Anders Ek för hans insatser att driva utvecklingen på marknaden framåt för svenskt trä.

Svårsiad trävarumarknad väntar produktionsrekord och en förmodad sättning 3.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

De lägsta lagernivåerna på 20 år för trävarubranschen, samtidig som produktionen förväntas slå rekord 2021. Svängningarna på världsmarknaden har påverkat den inhemska marknaden till lager-, pris- och leveransrekord, men nu verkar marknaden gå in i en ny fas. Tiden med kraftigt stigande trävarupriser är troligen förbi. Branschorganisationen Svenskt Trä ger en fördjupning om trävarumarknaden utifrån Skogsindustriernas nysläppta marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum