Umeå kommun

Anpassade insatser och ekonomisk påverkan under coronapandemin

Dela

Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på 6,7 miljoner kronor för perioden januari–augusti. Det beror främst på tillfälligt stängda verksamheter, statlig ersättning för sjukfrånvaro, uppföljning av insatser på individnivå samt kostnader för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvård.

Individ- och familjenämnden summerade under sammanträdet 23 september årets första åtta månader, där pandemin i stor utsträckning påverkat nämndens verksamhet. Kostnader för barn- och ungdomsvården ökar och fler hushåll behöver försörjningsstöd. Längre placeringstider kan vara en följd av pandemin då det har varit svårare att avsluta pågående placeringar. Behoven av insatser utifrån psykisk ohälsa, droger samt kriminalitet ökar för både unga och vuxna. För barn och familjer satsas på tidiga insatser, i första hand i hemmet, och regelbundna uppföljningar av insatser för att bromsa utvecklingen. Det har också kommit in fler orosanmälningar om barn och unga än vid motsvarande period föregående år.  

Nya arbetssätt och anpassning av insatser

Pågående pandemi har inneburit en del nya arbetssätt och anpassning av rutiner för att kunna tillgodose Umeåbornas behov av insatser. Verksamheter, som öppen förskola och daglig verksamhet, har varit stängda under flera månader men har nu åter öppnat i begränsad omfattning.

– Verksamheterna har kraftsamlat för att tillsammans möta de utmaningar som pandemin innebär, för den enskilde och för verksamheterna. Så här långt har vi lyckats begränsa smittspridning inom funktionshinderomsorgen till ett fåtal bekräftade fall, och det är väldigt bra betyg till vår personal och chefer. Nu gäller det att fortsätta hålla i och hålla ut, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

– Alla medarbetare i nämndens olika verksamheter, inklusive alla sommarvikarier, ska ha en stor eloge för det arbete och anpassningar de har behövt göra i verksamheterna med anledning av pandemin. Vi ser fram emot att återgå till full kapacitet och exempelvis är det glädjande att vi åter kan öppna öppen förskola och daglig verksamhet, om än i begränsad skala, för att möta behovet av sociala kontakter och en meningsfull sysselsättning, säger Hanna Lundin Jernberg (L), ersättare i individ- och familjenämnden.

Merkostnader till följd av coronapandemin

Nämndens verksamheter redovisar ca 12,2 mnkr i merkostnader för inköp av skyddsutrustning och ökade personalkostnader till följd av coronapandemin till och med augusti. Ökade personalkostnader handlar främst om överanställningar för att säkra bemanningen.

Förbättrad årsprognos

Årsprognosen för 2020 är totalt sett förbättrad från +1,0 mnkr till +6,0 mnkr. Justeringen beror på kvarstående medel för nya boenden, tillfälligt nedstängda verksamheter på grund av coronapandemin samt ökade kostnader och statliga ersättningar med anledning av pandemin. Justerad prognos beror också på ökat inflöde och fortsatt ökande behov av placeringar för barn och unga.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
ersättare
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-206 70 81
hanna.lundinjernberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum