Umeå kommun

Antagen detaljplan för cirka 30 nya bostäder i Holmsund

Dela

I närheten av Holmsunds centrum, vid korsningen Trädgårdsgatan och Järnvägsgatan, planeras för ett större flerbostadshus. Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 30 lägenheter. I byggnadens bottenplan kan det byggas lokaler för verksamheter.

Skiss som illustrerar en möjlig utformning.
Skiss som illustrerar en möjlig utformning.

– Enligt översiktsplanen föreslås Holmsund växa med 2000 personer. Då behövs det fler bostäder och lokaler. Förutom att anta den här planen har vi även beslutat om att påbörja en detaljplan norr om Coop. Bägge dessa planer är viktiga delar för att fortsätta utveckla Holmsunds centrum, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planområdet är beläget i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt. Extra vikt har därför lagts på att anpassa planförslaget till befintlig bebyggelse. Den nya byggnaden trappas i fyra delar från fyra till två våningar. Den lägre delen ligger mot villaområdet och den högre mot Coop. Byggnaden planeras som en lång byggnad för att fungera som ett bullerskydd mot järnvägen. För att minska upplevelsen av att det är en byggnad ska fasaden delas upp i minst fyra delar och brytningen ska markeras med fasadindragning samt olika färgsättning och material. Parkering kommer att ske i ett underjordiskt garage.

Om det byggs enligt planen kommer en kulturhistorisk värdefull byggnad som finns inom planområdet behöva rivas eller flyttas. Inom området finns även ett äldre gårdshus. För det huset valde byggnadsnämnden att besluta om ett tilläggsyrkande från Vänsterpartiet.

– Vi anser att befintligt gårdshus är bevarandevärt och bör finnas kvar inom kvarteret. En ny placering inom tomten eller återanvändning av gårdsbyggnaden ska prövas innan något annat beslut tas, säger Mattias Sehlstedt, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Påbörjat planarbete för Resedan 21 och 22 i Holmsund

Byggnadsnämnden har även beslutat om att påbörja ett planarbete för ett område norr om Coop i Holmsund. Där vill Sökande vill pröva bostadsbebyggelse i fyra våningar mot Centralgatan.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skiss som illustrerar en möjlig utformning.
Skiss som illustrerar en möjlig utformning.
Ladda ned bild
Orientering
Orientering
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum