Umeå kommun

Antagen plan för flerbostadshus vid Grisbacka centrum

Dela

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen, där Mekonomen finns idag. Det nya huset blir som mest sju våningar högt. Förutom bostäder blir det möjligt att bygga handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter i bottenplan.

Ny detaljplan för cirka 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen. Illustration Gisterås Sjöstrand.
Ny detaljplan för cirka 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen. Illustration Gisterås Sjöstrand.

– Hartvigsplatsen är utpekat som ett visionsområde för ett nytt kvarterscentrum. Det här är en viktig del i den utvecklingen av Grisbacka centrum. För ett levande centrum behövs både lämpliga lokaler men även tillräckligt underlag i form av boende i området, och här får vi ett bra tillskott av bostäder, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Befintliga byggnader inom planområdet kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad och ett underjordiskt garage. Det nya huset varierar i volym och höjd i 4-7 våningar för att anpassa sig efter befintlig och planerad bebyggelse i området. Det nya huset rymmer cirka 70 nya bostäder (7200 m2). Under bostäderna, i markplan, möjliggörs det även för 2200m2 centrumverksamhet med tillhörande parkeringsgarage.

För centrumverksamheten har alla utredningar utgått från en livsmedelsbutik. Det är dock möjligt att det blir verksamheter som är av mindre skala än en livsmedelsbutik. Det kan bli en kombination av olika verksamheter som handel, service, samlingslokaler eller andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Friyta för boende kan anläggas på taket till centrumverksamheten.

Trafik och infarter

Utifrån beräkningarna i trafikutredningen finns inga kapacitetsproblem i cirkulationsplatsen. Backenvägen/Grubbevägen och risken för köbildning efter Grubbevägen bedöms vara mycket låg. Varuintag planeras att anläggas mot Skiftesvägen vid planområdets nordvästra del. Här planeras även in- och utfart till underjordiskt garage för bostäder. Butiksentré planeras mot Grubbevägen där även in- och utfart till parkeringsgaraget för kunder planeras.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Ny detaljplan för cirka 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen. Illustration Gisterås Sjöstrand.
Ny detaljplan för cirka 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen. Illustration Gisterås Sjöstrand.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum