Region Norrbotten

Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte den 23 maj

Dela
Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde den 23 maj. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Medfinansiering Hållbara ägarskiften

En stor del av de små företagen i Norrbotten står inför ägarskifte i närtid. Ägarskiften är ofta en svår process, inte minst i glesbygd. I projektet Hållbara ägarskiften får företagen stöd som bereder väg för ett ägarskifte. Det handlar om att öka värdet på företagen, bli mer synliga för potentiella köpare och bli bättre på dialog med dessa. Företagarna får vägledning kring personalövertagande eller kooperativt ägande. Projektet ska bidra till att jobb och service på landsbygden inte försvinner.

Förslaget är att Connect Norr Service AB får 3 849 122 kr från Region Norrbottens statliga anslag.

Medfinansiering av Bredbandsutbyggnad i Norrbotten

Alla ska ha tillgång till snabbt bredband. Projektet Bredbandsutbyggnad i Norrbotten kommer att bygga ut nät på platser som fortfarande saknar bredband, eller har bredband med för låg kapacitet.

Förslaget är att IT Norrbotten beviljas 3 363 700 kr som tas från Region Norrbottens statliga medel.

Medfinansiering av Utvecklingsbidrag Tornedalsteatern

Tornedalsteatern söker medel för att utveckla sin verksamhet. Syftet är att höja den konstnärliga kvaliteten, professionalisera och synliggöra den tornedalska minoritetens språk och kultur nationellt och internationellt. Teatern vill göra årlig sommarteater där målet är att öka antalet barn, unga och vuxna amatörer som deltar. De behöver också resurser för att kunna turnera i hela Sverige.

Förslaget är att projektet får 300 000 kr i medfinansiering, under förutsättning att Kulturrådet också beviljar utvecklingsbidrag.

Medfinansiering av projektet Greenably

Projektet Greenably ska ta fram en plattform där företag möts och tillsammans hittar lösningar för omställning till cirkulära system, där den enes avfall kan bli den andres råvara. Projektet ska vidareutveckla en prototyp av plattformen Greenably. Särskilt fokus läggs på att skapa en smart sökmotor för automatiserad matchning.

Energikontor Norr söker medfinansiering från Region Norrbotten med 3 000 000 kr. Förslaget är att medfinansiering beviljas och tas från Region Norrbottens statliga anslag.

Medfinansiering av projekt Valideringscentrum Norrbotten

Validering handlar om att kunna verifiera olika typer av kompetens och ge förutsättningar för snabbare vägar till arbetsmarknaden. Det är ett centralt verktyg för att kunna lösa den nuvarande och kommande arbetsmarknadens behov.

Projektets syfte är att bygga upp och etablera ett regionalt valideringscentrum i Norrbotten. Valideringscentret ska få ihop ekosystemet inom kompetensförsörjning och validering och på så vis bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. Projektet ska drivas av Region Norrbotten i samverkan med Norrbottens kommuner.

Förslaget är att projektet beviljas 2 751 282 kr i medfinansiering.

Kontakter

Janus BrandinRegional utvecklingsdirektör

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering.

Tel:0920-71098janus.brandin@norrbotten.se

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum