Svenska kyrkan

Ärkebiskopen besöker gammalkatolikerna i Utrecht

Dela

2016 undertecknades en överenskommelse om kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrecht-unionen. På fredag åker ärkebiskop Antje Jackelén till Utrecht för att uppmärksamma överenskommelsen hos de gammalkatolska kyrkorna. Hon ska bland annat föreläsa, delta i de gammalkatolska kyrkornas biskopsmöte och predika vid högtidsmässan i Utrecht.

Ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop Joris Vercammen från Utrecht undertecknar överenskommelsen 2016. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop Joris Vercammen från Utrecht undertecknar överenskommelsen 2016. Foto: Magnus Aronson/IKON

Överenskommelsen om kyrkogemenskap undertecknades 2016 av ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop Joris Vercammen från Utrecht. Det skedde under kyrkomötets avslutningsgudstjänst i Uppsala domkyrka och var ett resultat av flera års ekumenisk dialog där en genomgång av kyrkornas olika teologiska ståndpunkter gåtts igenom.
– För både Svenska kyrkan och gammalkatolikerna är det ekumeniska arbetet en viktig del av vår identitet. Överenskommelsen är ett led i kyrkornas arbete med att hela såren från de många kyrkosplittringarna i historien och istället verka för kyrkans synliga enhet, säger ärkebiskop Antje.

Ärkebiskopen ingår i en delegation från Svenska kyrkan som besöker Utrecht den 19-21 januari. På fredagen föreläser ärkebiskop Antje på temat ”Europa: Reformation och ansvar”. Det är inom ramen för en ekumenikföreläsning som arrangeras årligen av Nederländernas kristna råd. På lördagen hålls ett seminarium där överenskommelsen presenteras. Därefter firas en högtidsmässa och ärkebiskop Antje predikar. Flera ekumeniska gäster finns på plats liksom Sveriges ambassadör Per Holmström. På söndagen åker delegationen till Rotterdam och en gemensam gudstjänst för den gammalkatolska församlingen och Svenska kyrkans församling i Rotterdam. Delegationen kommer under helgen också att delta i de gammalkatolska kyrkornas biskopsmöte där temat är kyrkornas gemensamma uppdrag i Europa. 
– Vi har mycket att ge varandra i reflektionen över vad det innebär att vara kyrka i ett sekulariserat Nordeuropa och att leva som majoritetskyrka och minoritetskyrka. På de orter i Europa som har både svenskkyrkliga utlandsförsamlingar och gammalkatolska församlingar finns nu nya möjligheter till samverkan och kontakt. På flera ställen har ett samarbete redan inletts, säger ärkebiskop Antje.  

Fakta om överenskommelsen
Överenskommelsen innebär huvudsakligen att de båda kyrkorna erkänner varandra som delar av den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan. Detta tar sig uttryck i att medlemmarna i de båda kyrkorna välkomnas i den andra kyrkan att ta del i gudstjänst- och församlingsliv, att kyrkorna erkänner varandras ämbeten och att präster kan tjänstgöra i den andra kyrkan utan att prästvigas på nytt. Överenskommelsen uppmuntrar också samarbete mellan gammalkatolska och svenskkyrkliga församlingar, och utbyte av idéer och information i teologiska och pastorala frågor.

Fakta om de gammalkatolska kyrkorna
Det finns ett flertal gammalkatolska kyrkor över världen. Sju av dem är förenade i Utrechtunionen, nämligen de Gammalkatolska kyrkorna i Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Österrike, Tjeckien, Kroatien och Polen. De gammalkatolska kyrkorna har det gemensamt att de lämnat den romerskkatolska kyrkan, men av delvis olika anledningar. Den sammanlagda anslutningen ligger runt 65 000 medlemmar.

Utrechtunionen bildades 1889 mellan holländska, tyska och schweiziska biskopar som deklarerade att deras kyrkor var i full gemenskap med varandra. Vid sekelskiftet runt 1900 inträdde även de kyrkor som hade slaviskt ursprung i unionen. Unionen står nära anglikansk och ortodox kyrkosyn. De har avskaffat prästcelibatet och seden med bikt före nattvardsdeltagande. De använder folkspråket i sina gudstjänster och har en kombination av biskopsledd och demokratisk organisation med lekmän i kyrkans styrelse. På 1990-talet öppnade unionen för prästvigning av kvinnor.

Kontakter

Bilder

Ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop Joris Vercammen från Utrecht undertecknar överenskommelsen 2016. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop Joris Vercammen från Utrecht undertecknar överenskommelsen 2016. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Kyrkomötet avslutat - nu väntar val inför ny mandatperiod24.11.2021 13:46:46 CET | Pressmeddelande

2021 års kyrkomöte är avslutat efter tre dagar av debatt och beslut. På onsdagen har beslut fattats bland annat om en revision av psalmboken, en nationell dopkampanj och om att utreda möjligheten att även diakoner ska kunna anlitas till tjänsten Jourhavande präst. Årets kyrkomöte var det sista under mandatperioden 2018-2021. Nu väntar val av bland annat kyrkostyrelse och kyrkomötets presidium till den nya mandatperioden 2022-2025.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum