Sveriges Arkitekter

Arkitektbranschens kris kom av sig

Dela

Konjunkturen i arkitektbranschen står stark igen, visar Sveriges Arkitekters branschrapport. Efter nedgången 2020 pekar pilarna uppåt, framför allt på grund av bostadsbyggandet. Företagarna ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns anledning till oro.

Arkitektföretagarna ser ljust på framtiden i Sveriges Arkitekters branschrapport. Foto: Unsplash
Arkitektföretagarna ser ljust på framtiden i Sveriges Arkitekters branschrapport. Foto: Unsplash

– Både vi och våra företagande medlemmar var på tå när pandemin kom. Krisen slog mot våra medlemmar i fjol men nu ser vi en glädjande snabb uppgång i både lönsamhet och beläggningsgrader. Arbetslösheten sjunker till samma låga nivå som före pandemin och över 20 procent planerar att nyanställa, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Arkitektföretagen ligger bland de första i konjunkturen i och med att de deltar med skisser och koncept i tidiga skeden. De blir på så sätt en indikator på tillståndet i hela samhällsbyggnadsbranschen.

Branschrapportens statistik och intervjuer visar en kris som kom av sig. Stödet för korttidsarbete på totalt 118 miljoner kronor till arkitektbranschen spelar in, men det är bostadsbyggandet som driver tillväxten. Rapportens makroekonomiska avsnitt pekar på att den höga produktionstakten fortsätter, men att bostadsprisernas exceptionella ökningar är en inbyggd risk i ekonomin som kan påverka bostadsbyggandet.

Arkitektföretagarna är återigen försiktigt optimiska inför framtiden:

  • Omkring 45 procent av de svarande företagarna tror på ökad omsättning och rörelsemarginal 2021.
  • 25 procent av företagarna höjer priset under hösten, medan de flesta bedömer att de har oförändrade arvoden under återstoden av 2021.
  • Beläggningsgraderna ökar stadigt. Nära 20 procent anser till och med att deras beläggningsgrad är för hög.
  • I år svarar 22 procent av företagarna att de planerar att öka antalet anställda jämfört med 17 procent i fjol. Bland företagen med över 20 anställda svarar 80 procent att de planerar att öka antalet anställda.

I förbundets arvodes- och sysselsättningsenkät, som är en av statistikkällorna, fanns en fråga om företagens kompetens inom ekologiskt hållbart byggande. De större företagen svarar generellt att de kan erbjuda hela bredden inom detta kunskapsfält, medan de mindre istället är mer nischade mot specifika hållbarhetsfrågor. Många arkitektföretagare vittnar i andra sammanhang om att de erbjuder beställaren klimatsmarta lösningar och koncept som inte tas om hand – byggbranschen kan vara konservativ.

– Samhällsbyggnadsbranschens största risk är att den inte lyckas ställa om till ett hållbart byggande tillräckligt snabbt. Den är större än det kortsiktiga problemet med cementbrist. Vi måste klara av både bostadsförsörjningen och klimatkrisen – antingen genom att bygga annorlunda än i dag eller att lösa bostadsbehovet genom klassisk fördelningspolitik, säger Tobias Olsson.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Arkitektföretagarna ser ljust på framtiden i Sveriges Arkitekters branschrapport. Foto: Unsplash
Arkitektföretagarna ser ljust på framtiden i Sveriges Arkitekters branschrapport. Foto: Unsplash
Ladda ned bild
Förbundsdirektör Tobias Olsson. Foto: Jonas Malmström
Förbundsdirektör Tobias Olsson. Foto: Jonas Malmström
Ladda ned bild
Graf över förväntad förändring i omsättning, rörelsemarginal och prisförändring
Graf över förväntad förändring i omsättning, rörelsemarginal och prisförändring
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Box 5027
102 41 Stockholm

Växel 08-505 577 00http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för yrket. Vi arbetar på uppdrag av medlemmarna för att arkitekter ska ha en bred och ledande roll, goda förutsättningar för att verka och bra arbetsvillkor – för en bättre arkitektur. Vår vision är arkitektur som möter samtida och framtida behov – väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.

Följ Sveriges Arkitekter

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Arkitekter

Arkitekturpris går till bok om Stockholmsbostäder13.4.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms Arkitektförening har delat ut priset Guldrummet för två år. 2021 års pris går till arkitektkontoret Secretary för 14 495 lägenheter/en bok om bostadsbristens bostäder. 2022 års pris går till Studio Abirascid Hemlin för arbetet med arkitekturmodellbyggen och ritningar. Secretarys bok visar fram alla flerbostadshus som fick bygglov år 2017 i det snabbt växande Stockholm. – Den är ett kärleksbrev till Stockholm, säger Karin Matz från Secretary.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum