BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Att leva upp till barnets rättigheter kommer att kosta

Dela

I regeringens budget för 2020 finns flera viktiga satsningar för att stärka barnets rättigheter, bland annat ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin och kulturskolan. Bris ser dock en risk att de konkreta förslagen på det barnrättspolitiska området inte kommer att räcka för att barnkonventionen ska få fullt genomslag.

Statens budget är kvittot på hur mycket regeringen är beredd investera i barnets rättigheter. FN:s barnrättskommitté har gett Sverige rekommendationen att utforma statens budget utifrån ett barnrättsperspektiv genom att kontrollera fördelningen och användningen av resurser i relation till barn i hela budgeten. Bris saknar en sådan barnrättskonsekvensanalys.

De konkreta förslagen på området som rör barnrättspolitiken kommer sannolikt inte att räcka för att barnkonvention ska få fullt genomslag. Att leva upp till barnets rättigheter kommer att kosta.

Bris noterar bland annat en avsaknad av större insatser och reformer för att stärka barns ställning inom rättsväsendet. När Sverige nu står inför att barnkonventionen börjar gälla som svensk lag behövs resurser och kompetens till rättsväsendet för säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses i alla avseenden. Det handlar om att skapa barnanpassade processer och att skapa rutiner som möjliggör barnets rätt att höras i beslut som rör dem själva.

Bris välkomnar satsningarna för att motverka barns psykiska ohälsa och för att korta köerna till BUP. Bris tar dagligen emot samtal som rör just barns psykiska ohälsa och ser att det finns ett stort behov av utökade resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är viktigt. Samtidigt behövs tidiga insatser för att förebygga att barn mår så dåligt att de behöver specialiserad vård, och för att främja en god psykisk hälsa bland barn på lång sikt.

Med barnkonventionen som lag under år 2020 får varje barn laglig rätt till lek och en meningsfull fritid. Bris välkomnar därför satsningen på barns tillgång till kulturskolor men saknar fler reformer för att motverka växande ekonomiska klyftor vilket särskilt drabbar barn och unga.

Bris välkomnar satsningen på ett hållbart Sverige. Barnrätt är en avgörande byggsten i det arbetet. Barn ska inte bara ärva planeten när de blir äldre. Barn har rätt till hållbara samhällen här och nu. Bris hade velat se att regeringen tydligare tog hänsyn till de yngre medborgarnas röst om vilka klimatsatsningar som är viktigast just nu. Det är avgörande både i dagsläget och för framtiden att göra barn delaktiga i arbetet för en hållbar värld.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem8.6.2020 09:31:30 CESTPressmeddelande

Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa på grund av en förälders drickande. Dessutom visar undersökningen att 35 procent av de vuxna som uppmärksammat att ett barn far illa inte agerat. Initiativet Barndom utan baksmälla vill ändra på detta genom att ge konkreta råd för att få fler vuxna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum