Svenska kyrkan

Åtta åtaganden i försoningsarbetet med samiska folket

Dela

Kyrkostyrelsens arbetsutskott har idag beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket, de kommande 10 åren. Åtagandena har förankrats i en remissomgång med Svenska kyrkans tretton stift, som står bakom beslutet.

Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Foto: Magnus Aronson/Ikon.

I början av juni beslutade kyrkostyrelsen att en officiell ursäkt ska framföras till det samiska folket, under höstens kyrkomöte, för de oförrätter som begåtts i historien. Arbetsutskottet har nu beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt och övergripande mål för utvecklingen av det samiska arbetet i Svenska kyrkan de kommande tio åren:

  • Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.
  • Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.
  • Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.
  • Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.
  • Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.
  • Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.
  • Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.
  • Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

– En ursäkt behöver självklart åtföljas av handling. Dessa åtaganden är nu väl förankrade och kan möjliggöra en ny gemensam framtid. Att Svenska kyrkan också är samisk behöver bli tydligare i utvecklingen av samiskt kyrkoliv, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Tydlig inriktning
De övergripande åtagandena ger en tydlig inriktning för Svenska kyrkans fortsatta försoningsarbete med det samiska folket. Utifrån detta fortsätter dialogen med samiska företrädare och stiften om insatser för att förverkliga respektive åtagande och följa upp ursäkten med handling. Insatserna kommer att preciseras i en handlingsplan som arbetas fram under hösten 2021, på uppdrag av kyrkostyrelsen.

Exempel på vad en handlingsplan kan komma att innehålla är bland annat kunskapshöjande insatser för församlingar i frågor som rör samiska rättigheter, främja gudstjänstliv på samiska, utveckla dialog- och samverkansformer i markfrågor, granska hur kyrkan historiskt agerat i markfrågor, öka tillgången på barnverksamhet på samiska och att rekrytera fler med samisk kulturkompetens till tjänst i Svenska kyrkan. Ambitionen är att få i gång långsiktiga processer för att stärka strukturer som kan bära det fortsatta samiska arbetet i Svenska kyrkan. Arbetet med detta behöver ske i nära dialog med samiska företrädare och stiften.

Kyrkostyrelsen har beslutat avsätta 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för detta arbete under perioden 2022-2031.

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.

Läs mer:

Samiskt i Svenska kyrkan
Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Svenska kyrkans ursäkt till samerna - intervju med ärkebiskop Antje Jackelén (film, ca 13 min)
"Osynliggörandet av det som varit är ett övergrepp i sig" - Samiska rådet om vägen framåt (film, ca 9 min)

Nyckelord

Kontakter

Ewa AlmqvistPressekreterare

Presskontakt för kyrkomöte, kyrkostyrelse, kyrkorätt, generalsekreteraren, Act Svenska kyrkan (humanitärt arbete), Jourhavande präst, barn/unga, diakonalt arbete mm.

Tel:070-546 96 77ewa.almqvist@svenskakyrkan.se

Bilder

Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum