Innovationsföretagen

Avmattning för europeiska ingenjörsföretag

Dela

Den senaste marknadsrapporten från EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att tillväxten inom sektorn bromsar in samtidigt som lönsamheten avtar. - Utvecklingen på europeisk nivå liknar den vi har på den svenska marknaden. Ordervolymerna avtar och lönsamheten försvagas, säger David Cramér, chefsanalytiker på Innovationsföretagen.

EFCA-barometern visar att tillväxten avstannat för de europeiska marknaderna för ingenjörstunga konsultföretag. Andelen länder som uppger en svag hemmamarknad dubblerades jämfört med undersökningen i april. Bilden är dock inte entydig. I vissa länder pågår fortfarande en återhämtning, som i t ex Spanien och en del östeuropeiska länder. Turkiet, å andra sidan, redovisar en svag utveckling.

Omsättningen har varit stigande i de flesta länder. Men svaren indikerar nu en avmattning, baserat på förväntad tillväxt de närmaste sex månaderna. Den negativa trenden har redan påverkat vinstmarginalen, som planar ut under 2019 och väntas avta under 2020. De huvudsakliga utmaningarna för branschen är fortfarande låga timpriser, kompetensbrist och digitaliseringen. Byråkrati och lönekostnader har ökat i betydelse.

- Generellt har lönsamheten minskat under perioden trots stark orderingång och stigande omsättning, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Avmattningen av ordervolymerna återspeglas ännu inte på personalbehoven. 17 länder rapporterade växande personalstyrkor och 12 länder om fortsatta rekryteringsbehov. Endast ett land sade att personalstyrkorna minskade och förväntades fortsätta göra det. Kompetensbristen är alltså ett utbrett europeiskt problem och väntas vara så även fortsättningsvis. 

- Bristen på ingenjörer är inget svenskt fenomen, utan även ett europeiskt sådant. Kompetensbrist är den näst största utmaningen för branschen i Europa, efter låga prisnivåer, menar David Cramér.

EFCA-barometern tas fram två gånger om året och bygger på enkätundersökningar bland de europeiska branschorganisationerna för tekniska konsultföretag. Rapporten produceras av EFCA i samarbete med medarbetare från FRI i Danmark, Innovationsföretagen i Sverige och USIC i Schweiz. Undersökningen genomfördes under september och oktober med 28 branschorganisationer i 27 länder. EFCA har branschorganisationer i 28 länder och är den enda europeiska organisationen som representerar affärsintressena för ingenjörsföretag i tjänstesektorn, en sektor som sysselsätter runt en miljon anställda i Europa.

Läs EFCA Barometern här

David Cramér, Analyschef,
Tel: +46 (0)8 762 67 02

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Innovationsföretagen
Innovationsföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00http://www.innovationsforetagen.se

Innovations­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vi samlar cirka 765 medlems­företag, som tillsammans har 37 000 anställda. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch.

Följ Innovationsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Innovationsföretagen

Kunskapsintensiva företag i ett vänteläge - Offentliga investeringar kan avgöra framtiden30.6.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att Coronapandemin drabbat företagen i varierande omfattning. För flera har läget nu stabiliserats och gått in i ett vänteläge, men framtiden är fortfarande osäker för många. Nu behövs investeringar från den offentliga sektorn för att hjälpa till att stimulera ekonomin och få fart på efterfrågan igen.

Omställningsstöd till krisande tjänstesektor – välkommet men bristfälligt30.4.2020 14:06:55 CESTPressmeddelande

Nu kommer regeringens omställningsstöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Innovationsföretagen välkomnar insatsen men har identifierat vissa brister. Stödet berör bara fasta kostnader för mars och april och träder inte i kraft förrän första juli. Företag som är ojämnt drabbade riskerar att helt gå miste om stödet. Dessutom måste tidigare stödpaket förlängas om företagen ska överleva coronakrisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum