Svenska kraftnät

Avtagande minskning av elförbrukningen i februari

Dela
Sverige fortsätter att dra ner på elförbrukningen, men i avtagande takt. Det framgår när förbrukningssiffrorna av el som skickas in från Sveriges alla nätägare ställs samman. Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen 6,5 procent i februari jämfört med ett år tillbaka.

Sedan september 2022 har minskningen per månad legat på minst 5 procent jämfört med samma period ett år tidigare, korrigerat för kalender- och temperaturskillnader. Minskningen toppade i december med 8,2 procent, för att sedan falla till 7,1 i januari och nu 6,5 i februari.
Trots den fallande trenden är 6,5 procent förbrukningsminskning betydande. Enligt Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät, motsvarar det en genomsnittlig effekt på cirka 1200 MW, vilket matchar produktionen från något av de största kärnkraftsreaktorerna i Sverige.
– Liksom tidigare vintermånader är minskningen störst i södra Sverige (elområde 4), där är minskningen 10 procent, säger Erik Ek.

Upp i elområde 1

Däremot har elförbrukningen ökat i norra Sverige (elområde 1) med 1,1 procent eller med en effekt av 17 MW i genomsnitt under februari. Enligt Erik Ek beror det bland annat på nya industrietableringar.
Enligt Erik Ek har det utifrån ett kraftbalansperspektiv varit viktigt under vintern att förbrukningsminskningen varit som störst under topplasttimmarna, alltså när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar. Det är mellan 8-11 på morgonen och 16-19 på kvällen.
Samma mönster ser vi även under februari, vilken bilden intill visar.

Läs mer om februaris elförbrukning i Rapport februari 2023. Den finns att hämta här.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Bilder

Ladda ned bild
Bilden visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i februari 2022 (blå linje) och januari 2023 (röd linje). Minskningen under morgon- och kvällstoppen (illustreras med pilar) är större än den genomsnittlig minskning.
Bilden visar elförbrukningen per timme under ett genomsnittligt dygn under vardagar i februari 2022 (blå linje) och januari 2023 (röd linje). Minskningen under morgon- och kvällstoppen (illustreras med pilar) är större än den genomsnittlig minskning.
Ladda ned bild

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1100 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum