Göteborgs stift

Biskop Susanne vigde fyra till präster

Dela

Söndagen den 20 januari fick Göteborgs stift fyra nya präster då biskop Susanne Rappmann vigde Amanda Cardmarker, Jacqueline Daneberg, Jonas Edsberger och Mikael Holmquist Alsholm till tjänst i Svenska kyrkan. Direkt efter vigningen går de ut i tjänst i församlingar i Göteborgs stift.

Domprost Karin Burstrand, de nyvigda prästerna Amanda Cardemarker, Jonas Edsberger, Jacqueline Daneberg och Mikael Holmquist Alsholm samt biskop Susanne Rappmann efter vigningsgudstjänsten i Göteborgs domkyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Domprost Karin Burstrand, de nyvigda prästerna Amanda Cardemarker, Jonas Edsberger, Jacqueline Daneberg och Mikael Holmquist Alsholm samt biskop Susanne Rappmann efter vigningsgudstjänsten i Göteborgs domkyrka. (Foto: Torgny Lindén)

Den 20 januari, Andra söndagen efter trettondedagen, fick Göteborgs stift fyra nya präster då biskop Susanne Rappmann vigde Amanda CardmarkerJacqueline Daneberg och Jonas Edsberger för tjänst i Svenska kyrkan och Mikael Holmquist Alsholm för tjänst i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS inom Svenska kyrkan. 

När ni sänds ut i tjänst
– Det är viktigt att ni delar berättelser om tro och att ni tar ansvar för den kunskap ni har om religion i allmänhet och om kristen tro i synnerhet, sa biskop Susanne i sitt vigningstal. Allt för många människor i vår värld, men nu också i vårt eget land, riskerar förföljelse för sin tro och kan inte utöva den på det sätt de vill. Med frihet följer ansvar.

 När ni sänds ut i tjänst så gör ni det efter att Gud och kyrkan har kallat er. Någon har bett om er hjälp och ni har svarat ja och ställt er till Guds och människors förfogande. Lita till att den som kallat er är också den som är källan till det Levande vattnet. 

Med trohet och klokhet
Vid vigningen i domkyrkan avlade prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. 

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Sänds ut i stiftet
De ny nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. En av kandidaterna, Mikael Holmquist Alsholm, vigs för tjänst inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. EFS är en missionsrörelse med föreningar och församlingar knutna till Svenska kyrkan. De som prästvigs för tjänst i EFS vigs tillsammans med de som vigs till präster i Svenska kyrkan i respektive stift.

De nyprästvigda:

Amanda Cardmarker, Göteborg, för tjänst i Västra Frölunda församling
amandacardmarker@gmail.com 

Jacqueline Daneberg, Laholm, för tjänst i Varbergs församling
Freebird-25@hotmail.com 

Jonas Edsberger, Marstrand, för tjänst i Torsby pastorat
jonas.edsberger@gmail.com 

Mikael Holmquist Alsholm, Steninge, för tjänst inom EFS Kornhill, Halmstad
mikael@kornhill.se


För ytterligare information och foton från prästvigningen: 
Torgny Lindén 070-633 12 87

Så här presenterar de nyvigda sig:

Amanda Cardmarker
Det mellanmänskliga mötet har alltid intresserat mig och ledde mig tidigt till studier i kommunikation och beteendevetenskap. Jag började arbeta som rekryterare, frilansade som skribent och hade alltid en fot i servicebranschen. Kallelsen till präst kom som ett efterlängtat svar på en önskan om att få vara en del av ett större sammanhang och att få förkunna Jesu uppmaning om att älska varandra. När jag nu vigs till präst efter fem års studier längtar jag efter att få vara med och bygga broar mellan människor och Gud, att få förvalta och förnya gudstjänstritualen och att få möta människor, samtala om livets stora frågor och att få vara en del av Svenska kyrkans viktiga arbete.  

Jacqueline Daneberg 
Jag har levt med kallelsen att bli präst sedan barnsben och ser nu naturligtvis fram emot att få träda ut i tjänst. Jag tror på att se Gud i min medmänniska och att leva i ödmjukhet inför livet och det man inte vet något om. Att genom Guds kallelse få tjäna mina medmänniskor med de gåvor och erfarenheter jag besitter, gör mig varm inombords och det är med glädje jag går in i mitt uppdrag i Svenska kyrkan. Jag har ett särskilt intresse för religionsdialog och judaistik och det känns aktuellt. På min lediga tid trivs jag bäst i skog och mark med trevligt sällskap.

Jonas Edsberger 
Jag har tidigare arbetat som församlingspedagog och är tacksam över att ha fått arbeta med evangeliet bland ungdomar. En av kyrkans viktigaste uppgifter är att föra tron på Jesus Kristus vidare till nästa generation. Nu vill jag bli präst och ser särskilt fram emot att få arbeta med gudstjänsten, centrum i församlingens liv och tillbedjan dit människor från alla generationer är inbjudna.

Mikael Holmqvist Alsholm
Redan som ung hade jag ett stort intresse för rättvisefrågor och därför började jag läsa juridik. Efter studierna fick jag möjligheten att engagera mig i kyrkan som ideell ledare. Under denna tid växte inte bara mitt intresse för teologi och utbildning utan även för den kyrkliga omsorgen, själavården och arbete med invandrarfrågor.  Nu växte en längtan att få arbeta med detta på heltid och som småbarnsförälder tog jag beslut att följa mitt hjärta. Jag brinner speciellt för barn och unga, och vill vara med och bygga en mångkulturell kristen församling mitt i livet, för alla människor och alla åldrar. Jag tror på en levande Gud som möter oss mitt i vardagen!

För ytterligare information och foton från prästvigningen:
Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Domprost Karin Burstrand, de nyvigda prästerna Amanda Cardemarker, Jonas Edsberger, Jacqueline Daneberg och Mikael Holmquist Alsholm samt biskop Susanne Rappmann efter vigningsgudstjänsten i Göteborgs domkyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Domprost Karin Burstrand, de nyvigda prästerna Amanda Cardemarker, Jonas Edsberger, Jacqueline Daneberg och Mikael Holmquist Alsholm samt biskop Susanne Rappmann efter vigningsgudstjänsten i Göteborgs domkyrka. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum