Sida

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen

Dela

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Göran Holmqvist, avdelningschef Sida. 
Chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Foto: Fredrik Persson
Göran Holmqvist, avdelningschef Sida. Chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Foto: Fredrik Persson

Sida har efter den senaste tidens oroväckande utveckling valt att avbryta de delar av det svenska stödet i Myanmar som via FN-organ riktats till statliga aktörer. Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetet med oberoende aktörer fortsätter däremot. Fokus för svenska biståndet är fred, demokrati och hälsovård i landet.

– Sidas kontakter och samarbeten med statliga aktörer har redan sedan tidigare varit väldigt begränsade, i enlighet med den svenska regeringens strategi för biståndet, säger Göran Holmqvist, chef på Sida för avdelningen Asien, Mellanöstern och Humanitärt bistånd

– Vi har inga direkta avtal mellan Sverige och statliga aktörer och den kontaktytan vi haft via exempelvis FN-organ har varit mycket begränsad och noga avvägd i förhållande till de förutsättningar som rådde innan militärens maktövertagande.

Efter en demokratisk öppning hölls val 2015 och landet fick en i huvudsak civil regering efter 50 år av militärt styre. Militären behöll dock ett betydande inflytande över landets institutioner också efter 2015. Den 1 februari återtog militären makten i Myanmar.

– Därför avbryter vi stöd eller delar av stöd som innebär resursöverföringar till statliga aktörer. På motsvarande sätt avbryter vi stöd eller delar av stöd som syftar till att stärka kapaciteten hos statliga aktörer, säger Göran Holmqvist.

Detta innebär exempelvis att stödet avbryts via FN:s utvecklingsprogram UNDP för två stöd som handlat om mekanismer för ansvarsutkrävande och för att stärka demokratiska institutioner, däribland parlamentet. Även ett program för antikorruption via FN-organet UNODC avslutas. Dessa båda program frystes av FN direkt efter militärkuppen och FN ser nu över principerna för sitt engagemang i landet.

För pågående stöd till hälsofonden Access to Health samt till FN:s befolkningsfond UNFPA görs specifika undantag för begränsat samarbete med olika departement när det gäller livräddande insatser i konfliktområden där annan hälsovård saknas, exempelvis ambulanstransporter och covid-skyddsutrustning för fältpersonal.

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer. Viktiga områden för Sidas arbete är hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter, fredliga inkluderande samhällen samt demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Sveriges bistånd till Myanmar 2019 var 306 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 262 miljoner och humanitärt stöd 43 miljoner.

Läs mer på om svenska biståndet i Myanmar på Sida.se, Openaid och Regeringen.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Göran Holmqvist, avdelningschef Sida. 
Chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Foto: Fredrik Persson
Göran Holmqvist, avdelningschef Sida. Chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Foto: Fredrik Persson
Ladda ned bild

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF21: Mobilisering för digital motståndskraft – ett fritt, öppet och säkert internet i kölvattnet av pandemin3.5.2021 15:27:00 CEST | Pressinbjudan

Ska internet vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet? Digitaliseringen i samhället har ökat rejält under pandemin. Miljarder människor kan tack vare utvecklade digitala verktyg fortsätta jobba, kommunicera och sköta ärenden trots att samhällen helt eller delvis stängts ner. Men ökad digitalisering har också en mörk baksida: en växande klyfta mellan de som har och de som inte har tillgång till internet, men allra allvarligast är kanske att statsmakter ökat sin kontroll av media, nätaktivister, MR-försvarare och andra med hjälp av övervakningstekniker och nedstängning av internet. Den 10–12 maj arrangeras för sjunde gången Stockholm Internet Forum (SIF). Eventet, som i år är helt digitalt, kommer under tre dagar att samla många intressanta deltagare, med nära tusen personer anmälda. Deltagarna är nätaktivister, demokratiföreträdare och journalister från hela världen. SIF erbjuder en plattfo

Rekordmånga i behov av humanitärt stöd under pandemin28.4.2021 18:36:47 CEST | Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd har nått nya rekordnivåer. På bara ett år har behoven av humanitärt stöd och skydd ökat med 40 procent, från 168 miljoner människor under 2020 till 235 miljoner människor i år. Fler drabbas av konflikt och naturkatastrofer men ökningen beror kanske framför allt på covid-19 som drabbat människor hårt över hela världen. Däremot följer inte finansieringen denna branta behovskurva, under förra året var bara hälften av FN:s appeller finansierade. Sida fördelar nu stöd till drabbade ur en rekordstor humanitär budget på drygt 4,2 miljarder.

Sida-stöd till människor som flyr undan våldet i Myanmar1.4.2021 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Den hårdnande situationen i Myanmar har lett till att tusentals människor i sydöstra delen av landet tvingats fly undan militärregimens attacker. Sida har nu beviljat akut stöd på tre miljoner kronor till internflyktingar med kontanter till basvaror köksutrustning och hygienkit. En stor andel av internflyktingarna är barn som nu är traumatiserade av våldet, och en del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd och till skolkit.

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd3.1.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard kronor ska förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania med bättre mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning.

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen21.12.2020 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Använda mobildata för att bygga sjukvård där behovet finns och hjälpa låginkomstländer bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som biståndsmyndigheten Sida precis har beslutat. Tillsammans med teknikjättar som Google, Microsoft och utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum