Sida

Biståndsviljan hos svenskarna minskar

Dela

En majoritet av svenskarna är positiva till bistånd men stödet för att skattemedel används till bistånd minskar, det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga opinionsmätning. Andelen som själva gjort något för att hjälpa människor i fattigdom minskar också, liksom förtroendet för de som ska se till att biståndet gör nytta.

76 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i andra länder. Det är fortsatt en stor majoritet även om det är en förändring jämfört med föregående år. I år är det fler som tar avstånd och färre som instämmer i påståendet. En majoritet, nästan 55 procent, är positiva till bistånd och svarar att biståndet bör öka eller att det är ungefär lagom. Gruppen som är negativ till bistånd blir större, i år 37,5 procent. Skillnaden mellan de två grupperna har, jämfört med förra året, mer än halverats.

När det gäller stödet för biståndsanslagets storlek är det fler som svarar att det bör minska och färre som tycker att det är lagom jämfört med förra året. I årets mätning svarar 46 procent att biståndsanslaget är ungefär lagom, och 31 procent att det bör minska, vilket är en förflyttning på nio procentenheter från ”lagom” till ”minska”.

- Det är tråkigt men inte förvånande att det ser ut så här. Den förändrade attityden till bistånd går i linje med samhällsdebatten i stort. I undersökningar om vilka frågor som är viktigast för väljarna kommer utrikesfrågor långt ner. Samtidigt oroas många människor över utvecklingen exempelvis för klimat och demokrati. Svenskt bistånd gör skillnad och det är viktigt för oss att lyfta fram hur vi jobbar för att minska fattigdom och främja en hållbar utveckling säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

När de svarande fick ta ställning till det motsatta påståendet: ”Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan kan vi börja tänka på andra länder”, instämde 17,6 procent helt och hållet, vilket är det högsta mätresultatet någonsin och 42,6 procent instämmer helt eller delvis. En majoritet på 53,6 procent tar avstånd från påståendet.

- Globalt ser vi hur auktoritära och antidemokratiska krafter vinner mark, och hur länder sluter sig allt mer. Biståndet spelar en viktig roll för att motverka de här tendenserna. Vårt stöd för demokrati och mänskliga rättigheter går bland annat till skydd för demokratiaktivister och pressfrihet, säger Carin Jämtin.

När det gäller svenskarnas intresse för utvecklingen i fattiga länder är det, precis som tidigare år, fler som säger att intresset ökat än minskat. Dock är det i år färre som uppger ett sådant ökande intresse. Årets resultat är det lägsta som uppmätts samtidigt som fler än tidigare uppger att intresset minskat. Andelen som uppger att de skänkt pengar till frivilligorganisationer har minskat tre år i rad och är i dag 44,2 procent. Även de som uppger att de skänker saker eller kläder, eller är faddrar, minskar.

- Det är självklart oroande att intresset för att hjälpa de allra mest utsatta i världen minskar. Särskilt när vi vet hur mycket nytta biståndet gör. Vårt klimatbistånd skapar hållbar el för miljontals, och vårt envisa fokus på jämställdhet gör att miljontals flickor i Afghanistan får gå i skolan. Svenskt bistånd är bäst i världen, det visar bland annat OECD:s utvärdering tidigare i år, säger Carin Jämtin.

I opinionsundersökningen ingår också frågor om tillståndet i världen för att mäta hur nära svenskarnas världsbild ligger den verkliga utvecklingen. Länge har det funnits en trend i riktning mot att allt fler får en allt mer korrekt världsbild, även om de flesta fortfarande tänker alltför pessimistiskt om tillståndet i fattiga länder. I årets mätning verkar kunskapen om världen ligga kvar ungefär på samma nivå som förra året.

Sida har låtit genomföra mätningar av svenskarnas attityder till bistånd årligen sedan år 1974. Årets mätning är utförd av Kantar Sifo via en webbpanel. Antalet svarande är 1500.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida-stöd till internationella insatser i kampen mot corona-pandemin8.4.2020 10:37:04 CESTPressmeddelande

Spridningen av covid-19 har utlöst en global kris, som också drabbar människor i fattiga delar av världen hårt. Det krävs internationellt samarbete för att stoppa viruset. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att bidra med 70 miljoner kronor till FN:s gemensamma appell för arbetet med att stoppa spridningen av coronaviruset. Dessutom får Internationella Rödakorskommittén 30 miljoner kronor.

Sida omfördelar utbildningsstöd för att barn i fattiga länder inte ska missa skolgång4.4.2020 09:08:47 CESTPressmeddelande

Miljontals skolbarn i fattiga länder drabbas hårt av Covid-19 pandemin, när skolorna stänger för att minska smittspridningen. Det handlar både om att missa undervisning, men också skolmat, säkerhet och information om hygien. Nu anpassar biståndsmyndigheten Sida ett stort utbildningsstöd för att upprätthålla lärandet för 383 miljoner skolbarn som annars skulle gå miste om delar av sin utbildning.

Development Talks: Att jobba med demokrati i biståndet, hur gör man det?14.2.2020 15:44:47 CETPressinbjudan

Demokratin är tillbakagång i världen och det demokratiska utrymmet krymper. Det bor för närvarande fler människor i länder med auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Den svenska regeringen har nu lanserat Drive for Democracy för att motverka den negativa trenden - att stå upp för demokratiska principer och de modiga människor som försvarar dem. Detta kommer att både genomsyra Sveriges utrikespolitik och stärka demokratistödet genom det svenska biståndet. På seminariet får vi lyssna till olika exempel från Sidas partnerländer Guatemala och Sudan samt Mellanöstern, om strategier för att motverka en förvärrad säkerhetssituation för förändringsaktörer och presentera Sidas egna slutsatser om hur Sveriges strävan efter demokrati kan stärka utvecklingssamarbetet. När: tisdag den 18 februari, Tid: kl. 09.00-12.00 (registrering från kl. 08.30) Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Anmälan: Maila till press@sida.se eller ring presstjänsten på tel. 08-698 55 55. Modera

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum