Umeå kommun

Boende för personer i samsjuklighet inrättas

Dela

Individ-och familjenämnden har beslutat att inrätta ett boende enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk problematik i kombination med missbruk.

-        Vi ser att vi har ett behov av att utveckla nya boendeformer för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Det här är en grupp som vi vill hitta ett bättre anpassat stöd till då många inom den här gruppen behöver mer stöd än vad hemtjänst kan erbjuda samtidigt som man ofta inte omfattas av beslut om LSS-boende. Med det här beslutet så stärker Umeås socialtjänst sitt stöd till människor som lever i utsatthet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

–       Det är glädjande att vi nu kan fortsätta planerna med att skapa en mer sammanhållande boendeform och med en personalkompetens för denna särskilt utsatta klientgrupp vilket är efterlängtat, säger Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande, individ- och familjenämnden.

Allt fler personer som har bott i stödboende eller HVB på grund av missbruk och som även har somatiska eller psykiatriska problem är i behov av boende. Dessa personer är i behov av omfattande tillsyn, stöd samt hälso-och sjukvårdsinsatser. Målgruppen i behov av SoL-boende är personer som inte omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, men som är i behov av stöd dygnet runt. I dagsläget erbjuds boende inom individ-och familjeomsorgens olika verksamheter, till exempel stödboende eller HVB. Personen kan också erbjudas boendeplats inom äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden eller inom funktionshinderomsorgen LSS-boenden.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Hanna Lundin Jernberg (L)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-812 90 69
hanna.lundinjernberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde21.6.2022 13:29:53 CEST | Pressinbjudan

Det blir ingen presskonferens efter individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni. Handlingar för individ- och familjenämnden finns på www.umea.se/handlingar Mer information: Andreas Lundgren (S) ordförande individ- och familjenämnden Umeå kommun 070-330 63 24 andreas.lundgren@umea.se Hanna Lundin Jernberg (L) vice ordförande individ-och familjenämnden Umeå kommun 070-812 90 69 hanna.lundinjernberg@umea.se

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum