Flygbolaget BRA

BRA skriver flyghistoria igen: idag landade världens mest klimateffektiva flygning på Bromma

Dela

Flygbolaget BRAs helt klimatOPTIMERADE flygning med 50 procent biobränsle mellan Halmstad och Stockholm, minskade nettoutsläppen av CO2 med 46 procent jämfört med samma flygresa med fossilt flygbränsle. Samtidigt blev detta världens mest klimateffektiva passagerarflygning med nuvarande teknik.

– Som vi alltid sagt: det är utsläppen från flyg som ska minska inte flygandet och det är precis det vi bevisar är möjligt med dagens fullsatta flygning, säger Anna Soltorp som är Hållbarhetschef för BRA.

BRA genomförde idag en helt klimatOPTIMERAD flygning med ett fullsatt propellerflygplan från ATR 72-600 mellan Halmstad och Stockholm Bromma, för att visa hur klimatsmart det går att flyga med dagens teknik.

Flygningen var ett samarbetsprojekt mellan flygbolaget BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste, Halmstad City Airport och Stockholm Bromma Airport.

Resultat:

 • Fossila utsläpp: 34 g CO2 per person och kilometer.
 • 46 % utsläppsminskning (35 g) CO2 jämfört med samma flygresa med fossilt bränsle.

Att jämföra med:

 • Svensk utsläppsgräns för miljöbil: 95 gram/km. Utsläppsgräns för Supermiljöbil: 50 g CO2/km.
 • Registrerat utsläpp från Europas, kanske världens klimateffektivaste flygbolag: 66,7 g CO2/km/passagerare.

En fullt ut klimatoptimerad flygresa innebär:

 • att flyga med det bränsleeffektivaste flygplanet som finns (för regionalflyg: ATR).
 • att flyga med en blandning av 50 % biobränsle och 50 % fossilt bränsle.
 • att flyga med fullsatt flyg (i detta fall 72 passagerare).
 • att svensk flygledning prioriterar rakaste möjliga flygväg för flygningen.
 • att flygningen görs på optimerad flyghöjd för flygplanstypen (BRAs propellerplan flyger inte så högt att höghöjdseffekt bildas*).
 • att inflygningen görs under längre tid.
 • att flygplanet är viktoptimerat, dvs har korrekt bränslevikt inkl. säkerhetsmarginal och är rätt lastat.

– Våra flygplan är som miljöbilar med propellrar, ja till och med bättre i många fall, säger Anna Soltorp.

BRA är samtidigt det enda flygbolaget i världen som fullt ut klimatkompenserar alla utsläpp som genereras. Även de från markfordon, uppvärmning av byggnader och så vidare. Detta kostar inget extra för bolagets resenärer.

På frågan varför inte BRA alltid flyger fullt klimatoptimerat är svaret enkelt.

– BRA flyger redan så optimerat det är möjligt och flera av effektiviseringsåtgärderna ligger utanför flygbolagets kontroll, exempelvis flygvägar, inflygningsbanor, inflygningsprioritering och biobränsletillgång, men vi arbetar löpande för att påverka även dessa, säger Anna Soltorp.

På frågan om att det inte finns tillräckligt tillgång till biobränsle för att tillgodose allt flyg svarar Anna Soltorp:

– Det är korrekt, det krävs ökad tillgång och produktion av biobränsle från vår närregion. Vi erbjuder redan idag alla våra resenärer att välja biobränsle vid bokning för 300 kronor och har än så länge inte haft några problem med tillgången.

Tillgång på närproducerat biobränsle är en fråga för politiker och andra än flygbolagen själva – som redan nu både vill och kan använda bränslet i sina flygplan.

– Med resultatet vi ser från dagens flygning blir det extra tydligt att det är stora skillnader mellan flyg och flyg. Det går inte att dra allt flyg över en generaliserande kam eftersom klimatpåverkan varierar, avslutar Anna Soltorp.

Den klimatoptimerade flygningen mellan Halmstad och Stockholm är ett samarbete mellan flygbolaget BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste, Halmstad City Airport och Stockholm Bromma Airport.

Kort om BRAs klimatarbete:

 • 2009: BRA blir världens första miljöcertifierade flygbolag (då som Malmö Aviation och Sverigeflyg).
 • 2011: Köttfria måndagar införs i ombordserveringen.
 • 2016: BRA köper de klimatsmartaste flygplanen för regionalflyg som finns, ATR.
 • 2017: BRA lanserar avtal för företag som inkluderar biobränsle.
 • 2017: Alla bonusklubbmedlemmar kan byta poäng mot biobränsle.
 • 2018: Först igen: BRA möjliggör för alla resenärer att boka fossilfritt biobränsle.
 • 2018: Och igen: BRA blir första flygbolaget med i regeringsalternativet Fossilfritt Sverige.
 • 2019: Och igen: som första flygbolag i världen börjar BRA klimatkompensera ALLA utsläpp.
 • 2019: BRA Miljö Class lanseras: gör det ännu enklare att välja klimatsmart flyg och biobränsle.
 • 2019: BRA undertecknar köpintention av elflygplan från svenska tillverkaren Heart Aerospace.

Går det verkligen att jämföra flyg med bil?

Många säger att man inte ska ställa olika transportslag mot varandra, eftersom det blir som att jämföra äpplen med päron, som båda är frukter. Det är klart: olika transportformer löser olika typer av uppgifter. Samtidigt behöver många något enkelt att relatera till för att lättare förstå.

Så klart: sitter tre eller fler personer i miljöbilen blir den mer klimateffektiv än flyg per person. Men inte snabbare. Samtidigt har Världsnaturfonden (WWF) presenterat att det i snitt åker 1,2 person per bil i Sverige.

*Inga höghöjdseffekter från BRAs ATR-flygplan

Höghöjdseffekt bildas enligt Naturvårdsverket från ca 8000 meter och uppåt. BRAs propeller (ATR) flyger på cirka 6000 meter. På bolagets jetflyglinjer är planen på hög höjd endast en begränsat kort stund. BRA fasar ut alla jetflygplan från sin flygflotta fram till mars 2020.

BRAs ATR-flygplan är optimala för regionalflyg

Lättare flygplan = lägre bränsleförbrukning = mindre utsläpp. De moderna och bränsleeffektiva 72-sitsiga flygplanen från ATR är idag precis lagom stora för efterfrågan som finns på inrikesflyg.

Fler ombord blir effektivare per transporterad person

Lagom stora flygplan och hög beläggning optimerar bränsleförbrukning och utsläpp per passagerare. BRA har idag drygt 70-procents beläggning.

Finskt biobränsle nu i svenska flygplan

BRA köper sedan en tid tillbaka biobränsle som produceras i Finland, av företaget Neste. Biobränslet är fritt från palmolja. Finskt biobränsle behöver inte fraktas lika långt som det kaliforniska, som tidigare köptes.

Kontakter

Bilder

Om

Flygbolaget BRA
Flygbolaget BRA
Gårdsfogdevägen 16
16126 Bromma

https://www.flygbra.se/

BRA står för Braathens Regional Airlines. BRA flyger till flest orter i Sverige och med cirka 2 miljoner årliga passagerare, har BRA en marknadsandel av svenskt inrikesflyg om cirka 30 %.

BRA klimatkompenserar som enda kommersiella flygbolag i världen för mer än alla sina CO2-utsläpp utan extra kostnad för resenärerna. BRA erbjuder sedan 2018 alla att välja fossilfritt biobränsle vid bokning av flygresan och redan år 2009 miljöcertifierades bolaget som världens första passagerarflygbolag.

2016 lanserades varumärket BRA efter sammanslagning av flera regionala flygbolag i samma svenska koncern. Bolagets flyg-DNA sträcker sig samtidigt tillbaka till 1940-talets Braathens S.A.F.E.

BRA ägs av svenska investmentbolaget Braganza, helägt av Per G. Braathen.

Följ Flygbolaget BRA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Flygbolaget BRA

Inrikesflygbolaget BRA ansöker om rekonstruktion6.4.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Coronakrisen slår extremt hårt mot samhället och flygbranschen. Svenska flygbolaget BRA ansöker nu om rekonstruktion för att skydda bolaget från konkurs. En rekonstruktion skapar andrum för att kontrollerat planera för en framtida verksamhet. BRA har som ambition att stegvis återstarta bolaget och flygtrafiken igen efter sommaren, allt eftersom förutsättningarna för att bedriva flyg förbättras.

Flygbolaget BRA:s vd Geir Stormorken kommenterar regeringens förslag om kreditgarantier till svensk flygbransch17.3.2020 19:31:35 CETPressmeddelande

”Regeringens till synes generösa kreditgaranti är säkert bra, men det vi behöver är insatser som ger både omedelbara och långsiktiga likviditetseffekter - inte lån med kreditkostnader. Vi behöver även bättre tillämpbara permitteringsregler.” ”Regeringens kreditgaranti innebär ingen stimulans till branschen i allmänhet. Det sänker inga kostnader och ger inget andrum till företagen i en oerhört utsatt bransch”. ”Att ta stora lån för att betala löpande kostnader och därmed skjuta växande skulder framför sig när ingen vet hur länge detta kommer att vara, är inte något som vi varken kan eller vill.” ”Kreditgarantin från regeringen förändrar tyvärr inte något för BRA här och nu. Kommer inte stöd för att minska kostnaderna inom kort, riskerar BRA, som flyger till flest orter i Sverige och som har det största flyglinjenätet med 28 flyglinjer inom landet under år 2019-2020, att tvingas till drastiska åtgärder – med nedläggning av ytterligare flyglinjer och ännu färre flygavgångar”.

Medarbetare hos flygbolaget BRA bekräftad med COVID-19 – har ej träffat resenärer eller kollegor5.3.2020 17:32:03 CETPressmeddelande

Det föreligger ingen uppenbar risk för smittspridning inom eller via BRA. Personen som bär på smittan har inte varit på arbetet sedan den 20 februari, det vill säga sedan långt innan personen själv smittades. Personen har inte heller arbetat eller träffat kollegor efter det förmodade smittotillfället. BRA har inte heller kontaktats av den pågående smittspårning som sjukvården bedriver.