Umeå kommun

Brett samarbete i Umeå för att utveckla delningstjänster

Dela

Umeå ska tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö under tre år utveckla testbäddar för delningsekonomi genom det nationella programmet Sharing cities Sweden.

Umeå ska satsa på att bli en mer medveten stad för delningstjänster som här till exempel U-bike - el-lådcykelpool för utlåning.
 

– Vi vill förmedla kunskap genom upplevelser med t ex ”pop-up-aktiviteter” och ett mobilt showroom ,som kan visa delningslösningar, säger Philip Näslund,projektkooridnator för Sharing City Umeå.

– Utöver detta så ska det finnas möjlighet för olika event, studiebesöksverksamhet, idémöten, och konkreta aktiviteter kring delning, reparation med mera. Det ska vara öppna och välkomnande mötesplatser för alla där det skapas nya idéer för delningstjänster i samverkan. Stort fokus ligger på IKT-lösningar.

Fokus på att skapa medvetenhet

Under tre år ska olika typer av delningstjänster testas och utvärderas för att utröna hur delningsekonomin kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Det kan röra sig om hur vi delar på prylar, grönytor, lokaler, energi och bilar. Projektet omsluter 24 miljoner kronor och delfinansieras av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova.

I Umeås testbädd kommer fokus ligga på att skapa medvetenhet, engagemang och innovativa lösningar. Projektet kommer även utvärdera befintliga tjänster som el-lådcykelpoolen U-bike, Fritidsbanken och webbtjänsten Delbar.se för att dra lärdomar och erfarenheter.

– Projektets förhoppning är att nya idéer utvecklas som främjar ett resurseffektivt samhälle, säger Philip Näslund.  

Vilka deltar i testbädden Sharing City Umeå?

Projektägare: Umeå kommun (Viva, Kultur, Fritid, Gator och Parker, Miljö- och hälsoskydd) Övriga deltagare: Akademiska hus, Coompanion, Umeå Energi, UPAB, VAKIN, Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet.

Länk till Sharing Cities Sweden: https://www.sharingcities.se/

Mer information:

Philip Näslund (Tillgänglig säkrast 19-20 april samt efter 3 maj.)
Projektkoordinator 
Sharing City Umeå 
Umeå kommun

philip.naslund@umea.se

Tel: 090-16 66 71, 070-220 31 65

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum