Naturvetarna

Brist på kompetens hämmar forskning

Dela

Merparten av forskningsintensiva företag inom industrin värderar spetskompetens högt. Men de uppger också att tillgången på detta är för låg i dag i Sverige, att högskolorna har svårt för att svara upp emot denna efterfrågan. Gapet har dessutom ökat det senaste året. Det visar FoU-barometern för 2020.

FoU-barometern är ett viktigt diskussionsunderlag inom svensk forsknings- och näringspolitik. Naturvetarna anser att det är oroande att samma tendenser som framkom i förra årets studie har förstärkts i barometern 2020.

-          Att tvingas konstatera att regeringen ännu inte initierat en dialog med arbetsmarknadens parter för att ta fram en kompetensstrategi är därför såväl oroande som frustrerande, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna.

Årets undersökning bekräftar återigen att brist på kompetens hämmar industrins forskning. Diskrepansen mellan hur viktigt man anser att kompetenstillgången är för lokalisering av FoU-investeringar, samt hur man rankar Sverige i samma kategori har dessutom ökat. På en femgradig skala får relevansen av kompetenstillgång 4,8 i betyg medan betyget för Sverige i samma kategori landar på 3,6.

-          Att merparten av FoU-intensiva företag i Sverige ser att brist på kompetens hämmar forskningen är inte ok. De återkommande synpunkterna i studien om att högskolan har svårt att ställa om till nya områden som AI, samt inte främjar spets inom utbildning och forskning är något som måste tas på största allvar.

Undersökningen visar också att FoU-klimatet har försämrats under coronapandemin. I år svarar 69 procent att FoU-klimatet är bra eller mycket bra medan motsvarande siffra för ett år sedan var 83 procent.

-          FoU samt att ställa om vårt samhälle och ekonomi inom AI och annan spetsforskning är en möjlighet att ta sig ur den ekonomiska krisen. FoU-barometern 2020 visar tydligt att regeringen måste göra mer för att främja denna utveckling.

FoU-barometern är en årlig undersökning som genomförs av IVA för att kartlägga investeringsklimatet i Sverige. Naturvetarna, som en av finansiärerna, ser barometern som en viktig indikator på forskningsklimatet i landet.

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har drygt 34 000 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

De tjänar mest inom Life Sciencesektorn1.3.2022 10:10:29 CET | Pressmeddelande

Lönerna för naturvetare inom Life Science höjdes med 5,5% inom privat sektor under 2021, jämfört med cirka 2,8% på arbetsmarknaden som helhet. Medellönerna inom privat sektor ligger ibland 25% högre än inom offentlig sektor. Framtidsutsikterna för sektorn är goda, med stor efterfrågan på yrkesgrupper som biomedicinska analytiker, data scientists och dietister. Det visar en ny rapport från fackförbundet Naturvetarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum