World Childhood Foundation

Brister på svenska ungdomshem – Childhood bjuder in till kraftsamling om svensk institutionsvård

Dela

Med anledning av en lång tids kritiska granskningar och de uppgifter som nu framkommit kring missförhållanden på slutna ungdomshem bjuder Childhood in till en gemensam kraftsamling. Med kollektiv kunskap och gemensamma principer om barnets bästa vill vi hitta vägar till förbättring av svensk institutionsvård. Nyckelaktörer från civilsamhälle och forskarvärlden samt praktiker bjuds in till ett första möte den 19 februari 2021.

Foto: Barnrättsbyrån
Foto: Barnrättsbyrån

I måndags polisanmälde Childhoods partnerorganisation Barnrättsbyrån ledningen för Statens institutionsstyrelse (SiS) för tjänstefel. Polisanmälan grundar sig i uppdrag från barn som vittnat om våld och missförhållanden på två av SiS institutioner, och en granskning som visar att ledningen haft kännedom om vanvård och våld utan att agera på ett sätt som skyddat barnen.

- Vi vet både från Sverige och andra delar av världen att utsattheten för våld och sexuella övergrepp är särskilt stor för barn som är placerade på institution. När samhället tar på sig ansvaret att skilja ett barn från sin familj och anhöriga, i vissa fall med låsta dörrar, är det fullständigt oacceptabelt att barn utsätts för våld av personal på dessa institutioner.  Det är därför mycket bekymrande att ta del av Barnrättsbyråns anmälning och hur tvångsåtgärder nu ökar särskilt mycket mot flickor så unga som elva år, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Återkommande kritik men bristerna består

Sverige har fått återkommande kritik av FN:s barnrättskommitté för användning av avskiljning och isolering och Barnrättsbyråns anmälningar är bara de senaste i en lång rad av klagomål, kritiska granskningar och forskningsrapporter. Sammantaget pekar dessa på en rad brister i hur Sverige tar hand om några av samhällets mest utsatta barn och unga. Detta trots att Barnkonventionen har blivit lag och Sverige åtagit sig att vara ett föregångsland inom det Globala Partnerskapet mot våld mot barn. Och trots att bristerna länge varit kända tycks de inte åtgärdas. Statistik framtagen av projektet ”Ung inlåst” visar exempelvis att antalet tillfällen när unga isolerats har ökat med 106 procent sedan 2017. På vissa ungdomshem är ökningen så stor som 300 procent och det är de yngre barnen i skolpliktig ålder, särskilt flickor, som drabbas hårdast.

-  Med respekt för det både viktiga och komplicerade uppdrag som SiS har så är det uppenbart att det behövs ytterligare insatser för att stärka barns tillgång till skydd och stöd på svenska ungdomshem. Vi ser inte att det är nya granskningar och rekommendationer som behövs i det här läget utan att institutionerna lever upp till de riktlinjer och krav som redan finns. Childhood bjuder därför in fristående aktörer till en gemensam kraftsamling för att med kollektiv kunskap driva på för konkret förändring säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Mötet äger rum den 19 februari 2021 och blir ett första steg för att gemensamt verka för att identifierade brister kan åtgärdas och berörda barn kan få det skydd och stöd de har rätt till.

---

Med stöd från Childhood och Hugo Stenbecks stiftelse har Barnrättsbyrån intensifierat sitt arbete med barnkonventionen för att få till juridiska prövningar som påverkar praxis i en positiv riktning. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn i utsatta situationer, där man ofta saknar rätt till juridiskt ombud, men där en juridisk prövning behöver komma till stånd. Barn som upplevt missförhållanden på SiS är särskilt utsatta - både för att de befinner sig i en riskfylld låst miljö, men också då det ofta är myndigheten själva som utreder barns klagomål.

För mer information, kontakta:

Britta Holmberg, programchef Word Childhood Foundation

Tel: 072-724 43 05, mejl: britta.holmberg@childhood.org

Kontakter

Bilder

Foto: Barnrättsbyrån
Foto: Barnrättsbyrån
Ladda ned bild

Länkar

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

Childhood är en barnrättsorganisation som arbetar för att förebygga och förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp.  Vår vision är att alla barn ska få växa upp utan våld, sexuella övergrepp och exploatering. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Childhoodpriset 2020 ska hedra modiga eldsjälar inom socialtjänsten28.8.2020 10:50:00 CESTPressmeddelande

Ett av fem barn i Sverige utsätts någon gång under sin barndom för sexuella övergrepp.[i] En nyckelkomponent i arbetet med att förebygga våld och övergrepp mot barn är engagerade vuxna som ser, bryr sig och agerar. Dessa människor vill Childhoodpriset lyfta. Varje år står en ny yrkesgrupp i prisets fokus - 2020 ska priset tilldelas en person som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. - För barn i utsatthet kan bemötandet de får av socialtjänsten vara avgörande. En rad uppmärksammade fall har skakat Sverige och påmint oss hur viktigt det är att socialtjänsten sätter barnet i centrum. Därför vill vi i år uppmärksamma eldsjälar som med mod vågar stå upp för barnet för att hitta vägar framåt i en svår livssituation, säger Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare på Childhood och prisjuryns ordförande. Nominering Vem som helst kan föreslå kandidater till Childhoodpriset. I år hoppas prisjuryn särskilt på nomineringar från barn och unga med egen erfarenhet från socialtjänsten. N

Childhood och Regnbågsfonden lanserar ett gemensamt initiativ för att uppmärksamma och stärka arbetet mot sexuella övergrepp mot pojkar18.2.2020 09:51:00 CETPressmeddelande

*Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp omfattas ofta inte i lagstiftningen. * Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp syns ofta inte i statistiken. * Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp vågar ofta varken polisanmäla eller berätta för sina familjer vad som hänt. En jämförelse mellan 60 länder kring lagstiftning och insatser för att stoppa sexuella övergrepp mot barn visar på att nästan hälften av de länder som jämförts saknar ett tydligt skydd mot sexuella övergrepp mot pojkar i lagstiftningen. Bara 6 av 60 länder har information om hur stor andel pojkar som exploaterats sexuellt. Det finns en mängd exempel på hur övergrepp mot pojkar bedömts som mindre allvarliga än om det skulle drabba en flicka. I vissa fall skämtas de bort. I andra fall skuldbelägger vuxenvärlden pojken. Vuxenvärlden vet helt enkelt inte hur man ska bemöta en pojke som utsatts för övergrepp. – Jag tycker det är sorgligt hur vi som jobbar mot sexuella övergrepp mot barn har svikit pojkarna, säger Britta H

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum