World Childhood Foundation

Brister på svenska ungdomshem – Childhood bjuder in till kraftsamling om svensk institutionsvård

Dela
Med anledning av en lång tids kritiska granskningar och de uppgifter som nu framkommit kring missförhållanden på slutna ungdomshem bjuder Childhood in till en gemensam kraftsamling. Med kollektiv kunskap och gemensamma principer om barnets bästa vill vi hitta vägar till förbättring av svensk institutionsvård. Nyckelaktörer från civilsamhälle och forskarvärlden samt praktiker bjuds in till ett första möte den 19 februari 2021.
Foto: Barnrättsbyrån
Foto: Barnrättsbyrån

I måndags polisanmälde Childhoods partnerorganisation Barnrättsbyrån ledningen för Statens institutionsstyrelse (SiS) för tjänstefel. Polisanmälan grundar sig i uppdrag från barn som vittnat om våld och missförhållanden på två av SiS institutioner, och en granskning som visar att ledningen haft kännedom om vanvård och våld utan att agera på ett sätt som skyddat barnen.

- Vi vet både från Sverige och andra delar av världen att utsattheten för våld och sexuella övergrepp är särskilt stor för barn som är placerade på institution. När samhället tar på sig ansvaret att skilja ett barn från sin familj och anhöriga, i vissa fall med låsta dörrar, är det fullständigt oacceptabelt att barn utsätts för våld av personal på dessa institutioner.  Det är därför mycket bekymrande att ta del av Barnrättsbyråns anmälning och hur tvångsåtgärder nu ökar särskilt mycket mot flickor så unga som elva år, säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Återkommande kritik men bristerna består

Sverige har fått återkommande kritik av FN:s barnrättskommitté för användning av avskiljning och isolering och Barnrättsbyråns anmälningar är bara de senaste i en lång rad av klagomål, kritiska granskningar och forskningsrapporter. Sammantaget pekar dessa på en rad brister i hur Sverige tar hand om några av samhällets mest utsatta barn och unga. Detta trots att Barnkonventionen har blivit lag och Sverige åtagit sig att vara ett föregångsland inom det Globala Partnerskapet mot våld mot barn. Och trots att bristerna länge varit kända tycks de inte åtgärdas. Statistik framtagen av projektet ”Ung inlåst” visar exempelvis att antalet tillfällen när unga isolerats har ökat med 106 procent sedan 2017. På vissa ungdomshem är ökningen så stor som 300 procent och det är de yngre barnen i skolpliktig ålder, särskilt flickor, som drabbas hårdast.

-  Med respekt för det både viktiga och komplicerade uppdrag som SiS har så är det uppenbart att det behövs ytterligare insatser för att stärka barns tillgång till skydd och stöd på svenska ungdomshem. Vi ser inte att det är nya granskningar och rekommendationer som behövs i det här läget utan att institutionerna lever upp till de riktlinjer och krav som redan finns. Childhood bjuder därför in fristående aktörer till en gemensam kraftsamling för att med kollektiv kunskap driva på för konkret förändring säger Britta Holmberg, programchef på Childhood.

Mötet äger rum den 19 februari 2021 och blir ett första steg för att gemensamt verka för att identifierade brister kan åtgärdas och berörda barn kan få det skydd och stöd de har rätt till.

---

Med stöd från Childhood och Hugo Stenbecks stiftelse har Barnrättsbyrån intensifierat sitt arbete med barnkonventionen för att få till juridiska prövningar som påverkar praxis i en positiv riktning. Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn i utsatta situationer, där man ofta saknar rätt till juridiskt ombud, men där en juridisk prövning behöver komma till stånd. Barn som upplevt missförhållanden på SiS är särskilt utsatta - både för att de befinner sig i en riskfylld låst miljö, men också då det ofta är myndigheten själva som utreder barns klagomål.

För mer information, kontakta:

Britta Holmberg, programchef Word Childhood Foundation

Tel: 072-724 43 05, mejl: britta.holmberg@childhood.org

Kontakter

Bilder

Foto: Barnrättsbyrån
Foto: Barnrättsbyrån
Ladda ned bild

Länkar

Om

World Childhood Foundation
World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr
113 46 Stockholm

+46(0)8-551 175 00https://childhood.se/

Childhood är en barnrättsorganisation som arbetar för att förebygga och förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp.  Vår vision är att alla barn ska få växa upp utan våld, sexuella övergrepp och exploatering. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Följ World Childhood Foundation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från World Childhood Foundation

Internet tillåter sexuella övergrepp mot barn i Sverige.7.10.2022 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

För första gången presenteras samlad statistik och analys för domar från 2020-2021 rörande internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Det framgår bland annat att barn har väntat upp till 8,5 år från det att de först utsatts för ett övergrepp till dess att rättegången har avslutats. Rapporten tydliggör att det krävs nya verktyg och större samverkan både från polis och plattformar såväl som samhället i stort för att bättre kunna bekämpa den här typen av brott. Childhoods AI-projekt Stella Polaris är en av flera insatser som kan accelerera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.

 Årets Childhoodpris hyllar fritidsledare och fritidspedagoger!5.10.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar nomineringen till Childhoodpriset 2022! I år går priset till en fritidsledare eller fritidspedagog och alla som vill är välkomna att nominera. I juryn sitter bland andra H.K.H. Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande Childhood, Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö och Carin Götblad, Polismästare Nationella operativa avdelningen. Vinnaren presenteras vid en prisceremoni i december.

Ny avancerad teknik ska stoppa sexuella övergrepp mot barn.10.3.2022 07:30:04 CET | Pressmeddelande

Under 2021 identifierade LIBRA miljontals bilder av sexuella övergrepp mot barn och gav insikter om hur materialet rör sig mellan europeiska länder. Programmet lanseras nu i större skala på den europeiska marknaden. Det möjliggör en bredare ansträngning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn eftersom det kan användas av flera aktörer utöver de brottsbekämpande myndigheterna. LIBRA är utvecklat av det nederländska företaget Web-IQ och har möjliggjorts genom finansiering och stöd från det nederländska säkerhets- och justitieministeriet och World Childhood Foundation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum