Umeå kommun

Budget i balans för individ- och familjenämnden

Dela

Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på -100 000 kronor för 2019. Resultatet beror främst på vidtagna åtgärder inom funktionshinderomsorgen och engångsintäkter som nämnden inte kommer att ha 2020.

Nämndens årsprognos för 2019 var beräknad till -9,0 miljoner kronor, resultatet blev -0,1 miljoner kronor.

– De åtgärder som genomförts inom främst funktionshinderomsorgen har gett effekt ekonomiskt, och samtidigt får verksamheten fina resultat på medarbetarenkät och brukarenkäter. Omställningsarbetet fortsätter för att kunna möta de ökade behov vi ser framöver, säger Andreas Lundgren (S), ordförande individ- och familjenämnden.

Resultat förklaras av

  • Individ- och familjeomsorg, -14,3 miljoner kronor (större behov än budget för ungdomsvård)
  • Funktionshinderomsorg, -10,0 miljoner kronor (större behov än budget för personlig assistans)
  • Försörjningsstöd, -7,2 miljoner kronor (fler hushåll i behov av försörjningsstöd än budget)
  • Ensamkommande barn, 10,8 miljoner kronor (högre intäkter än väntat från Migrationsverket)
  • Gemensamma kostnader 20,6 miljoner kronor (kvarstående volymmedel för LSS-boenden)

Nettokostnaderna har ökat med 4,4 procent, vilket är i nivå med budget. Det förklaras av högre intäkter än förväntat från Migrationsverket samt att kostnad för personal minskat, till stor del tack vare en effektivare planering.

– Det ekonomiska läget för nämndens verksamheter på lång sikt är fortfarande ansträngt. Vi kommer under året att fortsätta titta på åtgärder för att kunna möta upp de behov som finns, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Fem nya boenden har startat under året

Under året har fem nya särskilda boenden startat, vilket gjort att beslut om boende enligt LSS har gått att verkställas i tid. Det har bidragit till att kön till boende har kortats kraftigt och andelen viten har minskat. Antal placeringsdygn för barn och ungdomar i konsultstödda familjehem har minskat från 2 125 dygn till 1 832, i linje med nämndens mål att inte placera barn och ungdomar i externa familjehem.

Kvalitetsarbetet fortsätter

Det kvalitetsförbättrande arbetet fortsätter i nämndens verksamheter. Några effekter är att andelen personer med beslut om daglig verksamhet som har sin sysselsättning förlagd till ett företag/organisation har ökat från 29 procent till 32 procent och andelen uppföljda beslut har ökat från 30 procent till 52 procent.

Fler tillsvidareanställda inom nämndens verksamheter

Andelen tillsvidareanställda har ökat från 74 procent föregående år till 77 procent. Andel heltidsanställda, genomsnittlig sysselsättningsgrad, andel långtidsfriska och sjukfrånvaro inom nämndens verksamheter ligger kvar på samma nivåer som föregående år. Arbetet med samplanering fortsätter för att ytterligare minska antalet resurstimmar som inte används.

Resultatet kan komma att ändras

Individ- och familjenämnden önskar att kommunstyrelsen avskriver 1,6 miljoner kronor för viten och att 7,0 miljoner kronor av ej förbrukade investeringsanslag överförs till 2020.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum