Umeå kommun

Bygglovstaxan justeras och knyts till prisbasbeloppet

Dela

Byggnadsnämnden har beslutat att höja det grundbelopp som kostnaden för olika plan- och bygglovsärenden räknas på. Höjningen av det så kallade G-beloppet i plan- och bygglovstaxan från 46 till 48 kommer att innebära en generell taxehöjning på ca 4,5 %. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att byggnadsnämnden ska följa prisbasbeloppsutvecklingen på årsbasis.

– Kostnaden för ett bygglov räknas ut med flera olika parametrar. Till exempel antalet kvadratmeter, om det varit någon avvikelse eller hur många sakägare som måste höras. Ytterligare en del i formeln från plan och bygglovstaxan är G-beloppet. Beloppet har inte höjts sen 2016. Vi anpassar nu taxan efter gällande prisbasbelopp och kommer i fortsättningen att följa utvecklingen av prisbasbeloppet, säger Mikael Berlund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Höjningen av taxan kommer att ske i två steg. Beloppet för 2019 höjs till 47 och sedan från årsskiftet till 48. Höjningen ska gälla för bygglov inlämnade efter den 15 september 2019 respektive den 1 januari 2020. För detaljplan gäller beslutet för planavtal som tecknas efter den 15 september 2019 respektive den 1 januari 2020.

Den nya taxan påverkar ärenden lite olika beroende på handläggningstid men ger en generell taxehöjning på cirka 4,5 %. För ett småhus på 250m2 som följer detaljplan blir lovavgiften ungefär 440kr dyrare från 2020.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum